Prekės kodas 163620

  Induline ZW-507i

  Skaidrus izoliuojantis gruntas vandens pagrindu, skirtas dengti purškimo metodu

  Atspalvis: Bespalvis/Farblos | 1636
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Rišamoji medžiaga Akrilato derva
  Tankis (20 °C) Apie 1,03 g/cm³
  Kvapas Būdingas
  Klampumas Apie 2300 mPas

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko ir vidaus medienai
  • Spygliuočių ir lapuočių medienai (ypač maumedžiui ir ąžuolui)
  • Stabilių matmenų medienos gaminiams, pvz., langams ir durims
  • Dengiamųjų ir skaidrių sistemų tarpinis sluoksnis

  Charakteristikos

  • Geras pasiskirstymas
  • Puikus sukibimas su šlapia danga
  • Sumažina atspalvio pakitimus, kuriuos gali sukelti vandenyje tirpios medienos sudedamosios dalys
  • Sumažina paviršiaus defektus, atsirandančius dėl medienai būdingų sudėtinių medžiagų (pvz., maumedžio)
  • Sumažina polinkį į spalvos patamsėjimus dėl tanino rūgšties reakcijų (pvz., ąžuolo medienai)
  • Sudėtyje yra UV blokatorius, geriau apsaugantis skaidrius atspalvius
  • Puikiai šlifuojasi
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir profesionaliai paruoštas, ant jo neturi būti dulkių, riebalų ir birių medžiagų likučių.

    Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %

   • Paruošimas

    Prireikus impregnuoti neatsparią medieną medienos apsaugos priemonėmis* (Biocidus naudoti atsargiai!
    Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!).

    Medinius paviršius nugruntuoti.

    Sujungimo siūles apsaugoti produktu „Induline V-Fugenschutz“ arba „Induline AF-920“.

  • Apdorojimas
   • Pateikti duomenys taikomi neskiestai medžiagai. Geriausias purškimo rezultatas pasiekiamas, kai medžiagos temperatūra yra 15–20 °C.

    Pasirūpinti geru vėdinimu.

    Esant poreikiui, pirmiausia užtepti nedidelį priemonės kiekį ir išbandyti, ar ji tinkama ir ar gerai izoliuoja pagrindą.

    Dengiant purkštuvu „Airless“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 70–90 bar.

    Dengiant purkštuvu „Airmix“: antgalis 0,28–0,33 mm, medžiagos slėgis 70–90 bar, pulverizatoriaus slėgis 1–2 bar.

    Išimtiniais atvejais gali būti reikalingas pakartotinis dengimas.

    Prieš dengiant galutinį sluoksnį, nušlifuoti paviršių P 220–240 šlifavimo popieriumi ir pašalinti šlifavimo metu atsiradusias dulkes.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinamas suderinamumas, atspalvis ir sukibimas su paviršiumi.

    Prieš dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti dažų ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jų tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

    Atlikti bandomąjį dažymą realiomis naudojimo sąlygomis, naudojant norimą sistemą, ir patikrinti padengto paviršiaus savybes.

    Dengiant vandens pagrindo dangomis visuomet išlieka spalvos pasikeitimo rizika dėl medienos sudedamųjų dalių.

    Dervų ištekėjimas yra natūralus reiškinys, kurio negalima išvengti dengiant skirtingomis dangomis, žr. BFS informacinį dokumentą Nr. 18.

    Gaminį per stipriai atskiedus, esant per aukštai medienos drėgmei arba nesilaikant rekomenduojamos sluoksnių tepimo eilės tvarkos, teptino sluoksnio storio ir džiovinimo laiko nurodymų, gali suprastėti izoliacinės gaminio savybės.

    Dengiant porėtą medieną (pvz., ąžuolą) bus užpildomos ir jos poros. Tad reikia įvertinti tai, kad atitinkamai padidės ir produkto išeiga.

    Dengiant lauke esančias medines konstrukcijas laikytis galiojančių standartų ir gairių (VFF informacinių dokumentų, BFS informacinio dokumento Nr. 18, VdL gairių, IFT gairių).

    Medienos rūšiai būdingų dangų rekomendacijas langams ir lauko durims apdoroti galima rasti sistemų ieškiklyje interneto svetainėje www.remmers.com.

   • Džiūvimas

    Nelimpa dulkės: maždaug po 1 val.
    Šlifuojama ir lakuojama: maždaug po 4 val.
    (esant 23 °C ir 50 % santykinei oro drėgmei)

    Šlifuojama ir lakuojama esant pagreitintam džiovinimui: maždaug po 20 min. garavimo zona (esant maždaug 20 °C ir 65 - 75 % sant. oro drėgmei) / 75 min. sausa fazė (apie 45 °C, 1 m/s oro cirkuliacija) / 20 min. aušinimas

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

   • Skiedimas

    Jeigu reikia, skiedžiama su vandeniu (iki 5 %).

  • Įrankiai / valymas
   • Purškimo įranga, rankinis purkštuvas, Dynflow-įranga

   • Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti vandeniu arba koncentruotu valikliu „Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat“.

    Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • 150 - 200 ml/m² kiekvienam sluoksniui
    (šlapio sluoksnio storis: 150 - 200 µm, sauso sluoksnio storis: 35 - 45 µm)

  • Bendra informacija
   • Sandarinimo priemonės turi būti suderinamos su dažų danga ir gali būti naudojamos tik dažams visiškai išdžiūvus.

    Naudoti tik sandarinimo profilius be plastifikatorių.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.