Prekės kodas 377605

  Induline SW-900

  Impregnantas, apsaugantis nuo puvinio ir mėlynijimo, vandens pagrindu

  Atspalvis: Bespalvis | 3776
  Pakuotė

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Rišamoji medžiaga Linų sėmenų aliejus
  Tankis (20 °C) Apie 1,008 g/cm³
  Kvapas Įprastas
  Konservantas IPBC (3-Jod-2-propinylbutylcarbamat)
  ISO-Cup 3 mm ištekėjimo laikas maždaug 22-24 sek.

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Išorės medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme
  • Spygliuočių ir lapuočių medienai
  • Stabilių matmenų medienai: pvz., langams ir durims
  • Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
  • Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.

  Charakteristikos

  • Su apsauga nuo puvimo ir mėlynijimo
  • Suteikia apsaugą nuo drėgmės, ypač skersiniuose pjūviuose
  • Sumažina dėmių susidarymą, naudojant kartu su spalvotais gruntais
  • "Pašiaušia" medieną, kurią galima nušlifuoti vienu šlifavimo etapu
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

    Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %

    Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +15 °C iki maks. +30°C.

   • Medžiagą gerai išmaišyti, netgi darbo metu arba po darbo pertraukų.

    Kvalifikuotiems specialistams: dažymas, nardinimas, apliejimas, purškimas - tik uždaruose įrenginiuose.

    Po džiūvimo dengiamas sekantis sluoksnis

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinamas suderinamumas, atspalvis ir sukibimas su paviršiumi.

    Dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti lazūrinių dažų ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jų tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

    Ant „Accoya“, ąžuolo ir kaštono medienos optimalūs rezultatai pasiekiami, kai pH vertė yra 9,0–9,5, tai atitinka 0,3–0,5 % „VP 20829 Additiv“ priedą.

    Padidėjus klampumui (pvz., dėl garavimo) reikia koreguoti su vandeniu.
    (Klampumas turi būti apie 45 sek. DIN 2 mm piltuvėlyje arba apie 21 sek im ISO 3 mm piltuvėlyje)

    Susidarant putoms maišymo įrenginyje, rekomenduojama papildomai įmaišyti 2 . stiprumo lygio putų susidarymą slopinančią priemonę 0,2 – 1,0 % VP 9325.

    Dėl specifinių medienos rūšių dažymo sistemų langams ir lauko durims rekomendacijų prašome kreiptis į atsakingą darbuotoją

   • Džiūvimas

    Sekantis sluoksnis: maždaug po 4 val.
    (esant 23 °C ir 50 % santykinei oro drėgmei)

    Sekantis sluoksnis po pagreitinto džiovinimo: maždaug po 90 min.
    (20 minučių lašėjimas / 50 minučių sausoji fazė (35 – 40 °C)/20 minučių aušinimo fazė)

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

   • Skiedimas

    Padidėjus klampumui (pvz., dėl garavimo) reikia koreguoti su vandeniu.

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas, nardinimo vonelė, apliejimo įranga, purškimo įranga

   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti su vandeniu arba Aqua RK-898 valymo koncentratu

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

    Negalima sandėliuoti bei vežti esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai.

  • Išeiga
   • 80 - 90 ml/m²

  • Bendra informacija
   • H_BZ_1

    Laikytis techninių aprašų „Panardinimo vonelių ir lakavimo liejimo būdu įrenginių priežiūra ir techninė priežiūra“ ir „Darbo higienos nurodymai“ reikalavimų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

    Atliekų kodas 03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.