Prekės kodas 163320

  Induline ZW-502i

  Atspalvis: Induline ZW-502i | 1633
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko ir vidaus medienai
  • Spygliuočių ir lapuočių medienai
  • Stabilių matmenų medienai: pvz., langams ir durims
  • Riboto matmenų stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
  • Tarpinis sluoksnis dengiančioms ir skaidrioms sistemoms
  • Apsaugotoms konstrukcijoms gali būti naudojamas kaip gruntas

  Charakteristikos

  • Labai gerai nuteka
  • Didelis kiekis ant paviršiaus
  • Gerai sudrėkina poras
  • Puikiai pritaikytas šlifavimui
  • Sumažina atspalvio pakitimus, kuriuos gali sukelti medienos rūgštys
  • Sumažina paviršiaus defektus, atsirandančius dėl medienai būdingų sudėtinių medžiagų (pvz., maumedžio)
  • Sumažina polinkį į spalvos patamsėjimus dėl tanino rūgšties reakcijų (pvz., ąžuolo medienai)
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

    Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11–15 %

    Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %

   • Paruošimas

    Jei reikia, neatspari mediena turi būti impregnuota su medienos apsaugos priemonėmis* (Biocidus naudoti atsargiai!
    Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!)

    Gruntuoti medinius paviršius.

    U2_IDL_4

    Sujungimo siūles apsaugoti su Induline V-Fugenschutz arba Induline AF-920

  • Apdorojimas
   • Medžiagą gerai išmaišyti, netgi darbo metu arba po darbo pertraukų.

    Panardinimas ir užliejimas.

    Išimtiniais atvejais gali būti reikalingas pakartotinis dengimas

    Prieš tepant paskutinį sluoksnį, nušlifuoti P 220-240 ir pašalinti šlifavimo metu atsiradusias dulkes.

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinamas suderinamumas, atspalvis ir sukibimas su paviršiumi.

    Dažant techniškai modifikuotus medienos gaminius ir medienos pagrindo medžiagas, reikia užtepti lazūrinių dažų ant bandomojo paviršiaus ir patikrinti jų tinkamumą pageidaujamoje vietoje.

    Būtina pasirūpinti geru vėdinimu.

    Dengiant vandens pagrindo dangomis visuomet yra rizika medienos rūgščių iškilimui į paviršių

    Dervų ištekėjimas yra natūralus reiškinys, kurio negalima išvengti dengiant skirtingomis dangomis, žr. Informacinį dokumentą „BFS“, Nr. 18.

    Gaminį per stipriai atskiedus, esant per aukštai medienos drėgmei arba nesilaikant rekomenduojamos sluoksnių tepimo eilės tvarkos, teptino sluoksnio storio ir džiovinimo laiko nurodymų, gali suprastėti izoliacinės gaminio savybės.

    Dėl garavimo padidėjusį klampumą reikia sumažinti vandeniu (reikalingas klampumas: ištekėjimo laikas maždaug 30 s, ISO-Cup 3 mm).

    Geresniam tekėjimui nepalankiomis sąlygomis (aukštesnė temperatūra, maža oro drėgmė) užtikrinti, atskiesti iki 10 % vandeniu. Garavimo metu prarastą kiekį kompensuoti vandeniu.

    Susidarant putoms užliejimo įrenginyje, rekomenduojama papildomai įmaišyti 4 stiprumo lygio putų susidarymą slopinančią priemonę 0,1 – 0,2 % VP 21490.

    Dėl specifinių medienos rūšių dažymo sistemų langams ir lauko durims rekomendacijų prašome kreiptis į atsakingą darbuotoją

   • Džiūvimas

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti su vandeniu arba Aqua RK-898 valymo koncentratu

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje, kuri laikoma vėsioje, sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio patalpoje, produktą galima sandėliuoti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • VB_IDL_5

  • Bendra informacija
   • Laikytis techninių aprašų „Panardinimo vonelių ir lakavimo liejimo būdu įrenginių priežiūra ir techninė priežiūra“ ir „Darbo higienos nurodymai“ reikalavimų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.