• Aqua IG-15-Imprägniergrund IT
  • Aqua IG-15-Imprägniergrund IT

  Straipsnio Nr. 714501

  Aqua IG-15-Imprägniergrund IT

  Skysta medianą apsauganti priemonė vandens pagrindu prevenciškai apsauganti nuo pamėlynavimo, puvėsio, vabzdžių ir termitų

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Rišamoji medžiaga Sėmenų aliejaus polimerai
  Tankis (20 °C) maždaug . 1,008 g/cm³
  Kvapas Būdingas

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Lauko medienai
  • Medienai, neturinčiai tiesioginio kontakto su žeme pagal DIN EN 335-1, GK 2 ir 3.
  • Kintančių matmenų medienos konstrukcijoms, pvz., tvoroms, pastogėms, apkalimams ir pan.
  • Riboto stabilumo medienos konstrukcijoms, pvz., obliuotai medienai, langinėms, sodo nameliams ir pan.
  • Statiškai apkrautoms konstrukcinėms dalims po stogu (pvz. stogo santvaros)
  • Stabilių matmenų medienos konstrukcijoms (tik kaip gruntas), pvz., langams ir durims.
  • Paruošiamiesiems darbams, prieš dengiant skaidrias ir dengiančias sistemas

  Charakteristikos

  • Prevencinė apsauga nuo medieną nudažančių grybelių (mėlynavimas), medieną naikinančių grybelių (puvimas), vabzdžių ir termitų
  • Sumažina dėmių susidarymą, naudojant kartu su spalvotais gruntais
  • Impregnuotą medį galima dengti įvairiomis medžiagomis
  • Ekonomiškas, mažos sąnaudos
  • Greitas džiūvimas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

    Stabilių matmenų mediena: medienos drėgmė 11 - 15 %

    Riboto stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne daugiau 18 %

   • Paruošimas

    Kruopščiai pašalinti atsilupusius senus dažus, riebalus, dulkes ir kitus nešvarumus.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Vadovautis BFS informaciniame dokumente Nr. 18 „Lauko medienos ir medienos medžiagų dangos“ pateikta informacija.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Priemonės, aplinkos ir pagrindo temperatūra: nuo +15°C iki 30°C.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

    Tokia mediena kaip ąžuolas, raudonasis kedras, afzelia ir kt., lietaus metu gali išskirti rūgštis. Jų nutekėjimas gali nudažyti šviesų mūro ar tinko paviršių.

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Gali būti lakuojama: maždaug po 4 val.

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.dilution

    Paruošta naudojimui

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas su akrilo šereliais, platus teptukas

   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti su vandeniu arba Aqua RK-898 valymo koncentratu

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, sausai, vėsiai, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio. Sandėliavimo patalpoje draudžiama rūkyti.

  • Išeiga
   • 100 ml/m²: naudoti nuo grybelių, vabzdžių ir termitų

  • Bendra informacija
   • Produktas buvo įvertintas pagal biocidų reglamentą (ES) Nr. 528/2012.

    Pagal DIN 68800-1, medienos saugojimo priemonės turi būti planuojamos laiku ir kruopščiai, jas derinant su visomis statybose dalyvaujančiomis šalimis (architektas, užsakovas, darbų vykdytojas), atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir vietos sąlygas.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

    Atliekų kodas 03 02 02* organiniai chlorintieji medienos konservantai

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.