Straipsnio Nr. 157115

  MultiColl-Express

  Atspalvis: MultiColl-Express | 1571
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Viduje ir išorėje
  • AW_W_9
  • AW_K_1
  • AW_K_5
  • AW_K_6

  Charakteristikos

  • Vieno komponento
  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • EG_K_1
  • EG_K_2
  • EG_K_3
  • EG_K_4
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus ir tvirtas

   • Paruošimas

    U2_K_1

  • Apdorojimas
   • VA_K_2

    VA_K_3

    VA_K_4

  • Įrankiai / valymas
   • GR_K_1

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.