Prekės kodas 316101

  Epoxi-Holzverfestigung

  Atspalvis: Epoxi-Holzverfestigung | 3161
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Medienai viduje
  • AW_HK_46
  • AW_HK_28
  • AW_HK_27
  • AW_HK_44

  Charakteristikos

  • EG_HK_32
  • EG_HK_33
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

   • Paruošimas

    Plieniniu šepečiu pašalinti kenkėjų paliktus medienos miltelius ir pleištus.

    U2_HB_20

  • Apdorojimas
   • VA1_D_5

    VA1_M_542

    VA1_D_7

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomąjį dažymą patikrinamas suderinamumas, atspalvis ir sukibimas su paviršiumi.

    Būtina pasirūpinti geru vėdinimu.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti skiedikliu V 101

    GR_HK_1

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje, kuri laikoma vėsioje, sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio patalpoje, produktą galima sandėliuoti mažiausiai 12 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai