Straipsnio Nr. 316101

  Epoxi-Holzverfestigung

  Atspalvis: Epoxi-Holzverfestigung | 3161
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Medienai viduje
  • AW_HK_46
  • AW_HK_28
  • AW_HK_27
  • AW_HK_44

  Charakteristikos

  • EG_HK_32
  • EG_HK_33
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

   • Paruošimas

    Plieniniu šepečiu pašalinti kenkėjų paliktus medienos miltelius ir pleištus.

    U2_HB_20

  • Apdorojimas
   • Gerai išmaišyti ir kuo greičiau padengti teptuku

    VA1_M_542

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

    Būtina pasirūpinti geru vėdinimu.

    VA2_HK_15

    Esant poreikiui, pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti skiedikliu V 101

    GR_HK_1

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.