Straipsnio Nr. 237901

  PU-Holzverfestigung

  Atspalvis: PU-Holzverfestigung | 2379
  Pakuotė

  Panaudojimo sritys

  • Lauko ir vidaus medienai
  • Mediena ir iš medienos pagamintos medžiagos
  • AW_HK_49
  • AW_HK_30
  • AW_HK_50

  Charakteristikos

  • EG_HK_37
  • EG_HK_33
  • EG_HK_53
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas, ant jo neturi būti riebalų, tepalų ir kitų produktų likučių

  • Apdorojimas
   • VA1_HK_36

    VA1_HK_37

    VA1_M_542

    Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

    Būtina pasirūpinti geru vėdinimu.

    VA2_HK_15

    Esant poreikiui, pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi.

   • product.furtherinformation.bulletpoints.hints.drying

    Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti skiedikliu V 101

    GR_HK_1

    Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.