Straipsnio Nr. 197584

  PUR H-280-Härter

  Izocianatas, skirtas PUR dažams kietinti

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis (20 °C) Apie 0,98 g/cm³
  Kvapas Šiam tipui būdingas
  Ištekėjimo laikas (s) DIN 4 piltuvėlyje Apie 15

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Dviejų komponentų PUR lakų sukietėjimui, naudojant nurodytu maišymo santykiu
  • Balintai medienai

  Charakteristikos

  • Atsparus šviesos poveikiui
  • Be aromatinių junginių
  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra min. +18 °C iki maks. +25 °C.

   • Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Atliekant bandomuosius dažymus patikrinamas atspalvis bei sukibimas su paviršiumi

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepažeistoje originalioje pakuotėje, vėsioje, sausoje ir nuo šalčių apsaugotoje vietoje galioja mažiausiai 6 mėnesius.

  • Išeiga
   • Supilama į laką nurodytu maišymo santykiu

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.