Prekės kodas 145125

  FM HANSE B-FILL

  Kalkių ir cementų siūlių skiedinys, kurį galima apdoroti mašininiu būdu Tvirtumo klasė M5, didžiausias grūdėtumas 1 mm

  Atspalvis: Pilkas/Grau | 1451
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas spaudimui (28 d.) > 5 N/mm² (M5)
  Din. E-modulis po 28 d. > 7000 N/mm²
  Didžiausias grūdėtumas Apie 1 mm
  Atviras akytumas Apie 30 tūrio %
  Vandens sąnaudos Apie 5 l/25 kg
  Vandens garų difuzijos varža µ apie 15

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Pirminiam siūlių užpildymui
  • Plytoms ir natūralaus akmens mūrui
  • 5–30 mm skiediniu glaistomoms siūlėms

  Charakteristikos

  • Galima apdoroti mašininiu būdu
  • Geras sukibimas nuožulniose vietose
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Siūlės gylis mažiausiai 2 cm arba dvigubai didesnis nei siūlės plotis.

    Šlifuojant siūlių kraštus, jie gali trupėti.

  • Apdorojimas
   • Atvirą, išvalytą siūlę sudrėkinti.

    Paruoštą skiedinį įsprausti į siūlę tinkamu tiekimo siurbliu, prispausti, bet nelyginti.

    Skiedinio sumaišyti tik tiek, kiek galima sunaudoti per maždaug 2 val.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

    Kraštų sukibimas padidinamas į vandenį įmaišius produkto „ZM HF [basic]“ (1:10 santykiu).

    Palaukti mažiausiai 24 val. prieš dengiant kitos dangos sluoksnį.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas, tinkamas tiekimo siurblys, mentelė, glaistymo mentelė, profiliavimo įrankis (pvz., laistymo žarnos antgalis)

    Darbo įrankius nuplauti vandeniu, kol skiedinio likučiai dar nesukietėjo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 1,6 kg/l siūlės ertmei

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Šarminiai rišikliai gali pažeisti spalvotuosius metalus.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.