Prekės kodas 071205

  Funcosil FC PLUS

  Hidrofobinis impregnantas silano / siloksano pagrindu, kreminės konsistencijos, su spalvų intensyvinimo poveikiu

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda Neskaidrus, baltas, kreminės konsistencijos
  Tankis (20 °C) Apie 0,86
  Pliūpsnio temperatūra > 61
  pH-vertė Apie 7,0 neutralus
  Veikliųjų medžiagų pagrindas Silanas / siloksanas
  Veikliųjų medžiagų kiekis masės % Apie 40
  Pagalbinės medžiagos Bekvapiai angliavandeniliai / vanduo

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Fasadų apsauga nuo liūčių
  • Nešvarumų ir žaliųjų apnašų prevencija
  • Naudojamas ant porėtų, mineralinių konstrukcijų, pvz., plytų, klinkerio, kalkakmenio ir tinko
  • Energiją taupančiai renovacijai skirta papildoma priemonė, visų pirma papildomai izoliuojant ertmes ir pastatų vidų

  Charakteristikos

  • Nepralaidus vandeniui
  • Pralaidus vandens garų difuzijai
  • Paryškina atspalvį
  • Labai gerai įsigeria
  • Atsparus UV spinduliams
  • Atsparus šarmams
  • Puikus ilgalaikis poveikis
  • Dengiamas lengvai, tiksliai ir be nuostolių
  • Atsparus lietui praėjus apie 60 min. po padengimo
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Statybos defektus, tokius kaip įtrūkiai, nesandarios siūlės, netinkamos jungtys, kylanti ir higroskopinė drėgmė, reikia pašalinti iš anksto.

    Būtinus valymo darbus reikia atlikti atsargiai, pvz., apipurškiant šaltu ar šiltu vandeniu arba valant garais; sunkiai pašalinamus nešvarumus valyti silpna prietaiso „rotec“ srove arba „Remmers“ valymo priemonėmis [pvz., „Clean SL“ (0671), „Clean FP“ (0666), „Clean AC“ (0672), „Combi WR“ (0675)].

  • Apdorojimas
   • Impregnavimo priemonę užtepti tinkamu įrankiu kryžminiais judesiais.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Šviežiai apdorotus paviršius saugoti nuo liūties, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.

    Impregnavimo priemonės perteklių per valandą nuvalyti skiedikliu „V 101“.

  • Įrankiai / valymas
   • Ilgo plauko avies vilnos volelis, teptukas.

   • Darbo įrankiai turi būti sausi ir švarūs.

    Po panaudojimo ir prieš ilgesnes darbo pertraukas įrankius valyti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

    Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Priklausomai nuo porėtumo: apie 0,15–0,20 l/m² vienam sluoksniui

   • Impregnanto poreikį reikia patikrinti pakankamai dideliame (1–2 m²) bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Būtina užtikrinti, kad į hidrofobiniu impregnantu padengtą plotą nepatektų vanduo.

    Jei aplinkoje yra statybinėms medžiagoms kenksmingų druskų, atlikti kiekybinę kenksmingų druskų analizę.

    Didelis kenksmingų druskų kiekis gali stipriai pakenkti konstrukcijai, kurios defektų nesumažins net ir atliktas impregnavimas.

    Optimaliam impregnavimo poveikiui pasiekti labai svarbi impregnavimo medžiagos sugertis, kuri priklauso nuo statybinės medžiagos porėtumo ir drėgmės kiekio.

    Veiksmingumo patikrinimas:


    Mineralinių statybinių medžiagų vandens sugertį galima patikrinti naudojant „Funcosil“ bandinių ėmimo vamzdelį, taikant prof. Karsteno metodą (fasadų patikros rinkinys „Fncosil Fassadenprüfkoffer“, art. Nr. 4954).

    Veiksmingumą tikrinti ne anksčiau kaip praėjus 6 savaitėms po padengimo.

    Prastai sugeriančius ir labai tekstūruotus paviršius reikia apdoroti skystu impregnantu.

    Dengiant karbonatinius natūralaus akmens paviršius būtinas veiksmingumo patikrinimas.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  Galimi sistemos produktai