Prekės kodas 300120

  MB FL 2K

  Dvikomponentė daugiafunkcė pastatų hidroizoliacijos priemonė

  Produkto charakteristikos

  Pagrindas Polimeriniai rišikliai, cementas, priedai, specialieji užpildai
  Šviežio skiedinio tankis Apie 1,14 kg/dm³
  Konsistencija Pastos
  Sluoksnio storis 1,2 mm drėgno sluoksnio storis atitinka apie 1 mm sauso sluoksnio storį
  Vandens nepralaidumas Apie 1,5 baro

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • „Trys viename“: hidroizoliacija, plytelių klijai ir siūlių skiedinys
  • Vidaus ir išorės paviršiams, grindų paviršiams
  • Kompozitinė hidroizoliacija po plytelių danga
  • Tinka naujiems ir seniems pastatams
  • Balkonų, lodžijų ir arkadų hidroizoliacija
  • Vonios kambarių ir baseinų praėjimų hidroizoliacija

  Charakteristikos

  • Itin elastingas
  • Nepralaidus vandeniui
  • Reaktyvus džiūvimas
  • Šviesaus atspalvio produktu užpildytas siūles galima dažyti
  • Siūlių plotis 6–12 mm
  • Šildomoms dangų konstrukcijoms
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti lygus, patvarus, sausas, švarus, ant jo neturi būti dulkių, tepalų, riebalų ir dangos šalinimo medžiagų likučių.

    Nemineralinį ir neakytą pagrindą reikia pašiaušti.

    Gerai sugeriantys mineraliniai pagrindai, išskyrus savaime sutankėjantį betoną, gali būti šiek tiek drėgni.

   • Paruošimas

    Pašalinti nelygumus ir skiedinio likučius.

    Palyginti arba nulaužti kampus ir briaunas.

    Sugeriančius mineralinius pagrindus gruntuoti priemone „Kiesol MB“.

    Iš produkto pagaminti glaistą, skirtą įbrėžimams išlyginti, kuris naudojamas kaip kontaktinis sluoksnis ir siekiant išvengti oro pūslių.

    Prireikus iš tinkamų produktų suformuoti nuolydžio kompensavimo sluoksnį.

    Hidroizoliacija:

    Jungiamuosius plotus, pvz., nuo lubų iki grindų besitęsiančius durų ir langų elementus, vidinius kampus, grindų ir sienų sandūras ir perėjimus ties balkono krašto profiliais sutvirtinti „Tape VF“ serijos siūlių juosta.

    Vidaus patalpose:

    Kalcio sulfato išlyginamasis sluoksnis turi būti nušlifuotas ir galiausiai išsiurbtas.

    CA/CAF išlyginamojo sluoksnio likutinė drėgmė: šildomas paviršius < 0,3 CM-% / nešildomas paviršius <0,5 CM-%.

    Pagrindus, kurių sudėtyje yra gipso, gruntuoti produktu „Primer Hydro F“.

  • Apdorojimas
   • Hidroizoliacija:

    Ant paruošto pagrindo pagal nurodymus užtepti ne mažiau kaip du produkto sluoksnius.

    Bendras sauso sluoksnio storis turi būti ≥ 2 mm.

    Jungčių detalės / komponentų jungtys

    Vidinius kampus ir jungiamąsias siūles, taip pat sandūras su nemineraliniais komponentais sutvirtinti „Tape VF“ serijos siūlių juosta.

    Užtepti produkto ir užklijuoti juostą „Tape VF“ ant viso paviršiaus, kad nebūtų pūslių ir raukšlių.

    Plytelių klojimas:

    Prieš dengiant naujus sluoksnius, esami hidroizoliacijos sluoksniai turi būti visiškai išdžiūvę.

    Produktą užtepti kaip plonasluoksnius klijus dantytąja mentele. Dangos medžiagą tinkamai kloti ant dar neišdžiūvusio skiedinio pakloto, prieš susidarant plėvelei paviršiuje.

    Dirbant lauke arba klojant didelio formato plyteles ir plokštes, rekomenduojamas dvipusio klijinimo metodas.

    Nešvarumus / skiedinio likučius nuo dangos paviršiaus nedelsiant nuplauti vandeniu. Ant siūlių neturi likti skiedinio likučių.

    Plytelių glaistymas:

    Siūlės turi būti visiškai sausos, kad jose neužsilaikytų drėgmė. „MB FL 2K“ siūlių skiedinį epoksidine lygia glaistykle dalimis užtepti ant siūlių. Jei reikia, skiedinio konsistenciją galima koreguoti įpilant ne daugiau kaip 300 ml švaraus vandens (6,67 kg medžiagos). Nedelsiant nuvalyti paviršius kempine ir švariai nuplauti vandeniu bei glaistykle su kempine. Medžiagai visiškai išdžiūvus, skiedinio likučius galima nuvalyti priemone „Remmers Clean FL“.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Naudojant hidroizoliacines medžiagas, kurios turi būti apdorojamos skystos formos, dėl tiesioginių saulės spindulių ir (arba) vėjo poveikio gali greičiau susidaryti plėvelė ir dėl to susiformuoti pūslės.

    Nenaudoti produkto veikiant tiesioginiams saulės spinduliams.

    Nenaudoti produkto ant neapdoroto aliuminio.

    Įbrėžimus išlyginanti danga paprastai nelaikoma hidroizoliaciniu sluoksniu.

    Didžiausias drėgno sluoksnio storis negali viršyti 5 mm.

    Per ankstyvo plėvelės susidarymo galima išvengti nuolat judinant medžiagą jai paruošti skirtame kibire (pvz., ją maišant).

    Sukietėjusios medžiagos negalima pakartotinai sumaišyti su vandeniu ar šviežia medžiaga.

    Šviežią hidroizoliacijos sluoksnį saugoti nuo lietaus, tiesioginių saulės spindulių, šalčio ir kondensato.

    Sausą hidroizoliacijos sluoksnį saugoti nuo mechaninių pažeidimų.

    Užtikrinti papildomą apkrovos paskirstymą, kai hidroizoliacijos sluoksnis dengiamas po pakelta grindų atrama.

    Kai produktas naudojamas uždarose patalpose, būtina pasirūpinti tinkamu vėdinimu (jei reikia, dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones).

  • Įrankiai / valymas
   • Dar neišdžiūvusius darbo įrankius plauti vandeniu.

    Išdžiūvusios medžiagos likučius galima nuvalyti tik mechaniškai.

    Prilipusius išdžiūvusios medžiagas likučius galima nuvalyti priemone „Remmers Clean FL“.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 9 mėn.

  • Išeiga
   • Hidroizoliacinė priemonė:
    min. 1,3 kg/m² sauso sluoksnio storio milimetrui

    Plytelių klijai:
    8 mm klijų šukoms: apie 2,9 kg/m²
    10 mm klijų šukoms: apie 3,5 kg/m²
    12 mm klijų šukoms: apie 4,4 kg/m²

    Siūlių užpildas:
    apie 0,2 kg/m² (6 mm siūlės plotis, 30/60 cm dydžio ir 6 cm storio plytelė, 410 cm bendras siūlės ilgis)

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Vandens poveikio klasės (DIN 18534)


    Sauso sluoksnio storis (mm)
    Drėgno sluoksnio storis (mm)

    Suvartojimas (kg/m²) 


    Išeiga 25 kg (m²)
    W0-I ir W1-I
    mažas ir vidutinis vandens poveikis 
    ≥ 2
    apie 2,4
    apie 2,6
    apie 9,6
    W2-I ir W3-I didelis arba labai didelis vandens poveikis, nesant cheminio poveikio
    ≥ 2
    apie 2,4
    apie. 2,6
    apie 9,6


  • Bendra informacija
   • Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis tinkamumo įrodymo dokumentais.

    Specialieji susitarimai ir bandymų rezultatai pateikiami interneto svetainėje www.remmers.com.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Vertinant produkto tinkamumą naudoti, lupimosi bandymai nėra nei tinkami, nei leistini.

    Išorės paviršių siūlės: siekiant išvengti galimo plotų, apdorotų priemone „MB FL 2K“, pažaliavimo, rekomenduojama pridėti produkto „Remmers Protect MKT 1“.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.