Prekės kodas 067430

  Salt IH

  Laikinas mūro hermetizavimas nuo druskų

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) 1,1 g/cm³
  Spalva Rausva
  pH-vertė Apie 11

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Porėtoms, mineralinėms statybinėms medžiagoms, pvz., plytoms, smėliui / kalkių smiltainiui, mineraliniam tinkui
  • Mūro, kuriame yra druskų, gruntavimui
  • Paviršių apdorojimui

  Charakteristikos

  • Izoliuoja kenksmingas druskas
  • Mažina sugeriamumą
  • Sutvirtina
  • Susiaurina poras
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, ant jo negali būti dulkių ir sukibimui trukdančių medžiagų (tepalų, riebalų, vaško ir pan.).

   • Paruošimas

    Pašalinti mažiausiai 80 cm dažų, tinko ir suspensijų sluoksnį nuo viršutinio mūrinės sienos krašto, paveikto druskų ar drėgmės.

    Matomas druskų apnašas pašalinti sausuoju būdu, panaudojant šepetį.

    Pažeistas skiediniu užpildytas siūles išgremžti iki mažiausiai 2 cm gylio.

  • Apdorojimas
   • Medžiagą dengti etapais, be spaudimo ir purškimo, naudojant pilamojo dengimo metodą, horizontaliai iš viršaus į apačią.

    Medžiagos dengimo ant dar neišdžiūvusio paviršiaus procesą kartoti tol, kol paviršiuje nebebus stebimas medžiagos įsigėrimas.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Medžiagos perteklių nedelsiant pašalinti.

    Tolesnius darbus atlikti paviršiui dar neišdžiūvus, reakcijos laikotarpiu.

  • Įrankiai / valymas
   • Šluota, teptukas, lubų šepetys, paviršių purkštuvas

   • Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 0,4–0,6 kg/m²

  • Bendra informacija
   • Netinka dengti paviršiams, kuriems svarbūs išvaizdos reikalavimai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Įrankiai