Prekės kodas 286301

  Pigment FL

  Pigmentas MB FL 2K dažymui

  Atspalvis: Juodas | 2863
  Atspalvis: Juodas | 2863
  Pasirinkite atspalvį
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  pH-vertė Apie 7,5

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Skirtas skiedinio MB FL 2K dažymui

  Charakteristikos

  • Itin didelis pigmentų kiekis
  • Geras takumas
  • Be alkilfenolio turinčių priedų (APEO)
  • Apdorojimas
   • Į skystą komponentą įpilti reikiamą kiekį pigmento ir sumaišyti tinkamu maišymo įrankiu.

    Visus išpurentus sauso komponento miltelius suberti į išmaišytą skystą komponentą.

    Maišyti apie 1 min., po to leisti mišiniui nusistovėti, kad iš jo išgaruotų įmaišytas oras.

    Nubraukti prie krašto prilipusius miltelius.

    Tada toliau maišyti dar apie 2 min.

    Maišymo prietaisą viso maišymo proceso metu laikyti arti dugno.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 36 mėn.

  • Išeiga
   • Pagal poreikį ir pageidaujamą atspalvį (ne daugiau kaip 1,2 % visos masės).

    Atspalvių variantai :
    Šviesiai pilkas - 6,67 kg MB FL 2K naudoti 60 ml balto Pigment FL
    Bazalto uolienos - 6,67 kg MB FL 2K naudoti 10 ml juodo Pigment FL
    Antracitas - 6,67 kg MB FL 2K naudoti 40 ml juodo Pigment FL

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai