Prekės kodas 060201

  Funcosil SNL

  Bespalvis, hidrofobinis impregnantas silano / siloksano pagrindu, kurio sudėtyje yra tirpiklių

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda Bespalvis, skystas
  Tankis (20 °C) Apie 0,78 g/cm³
  Pliūpsnio temperatūra > 30 °C
  Ištekėjimo laikas (s) DIN 2 piltuvėlyje Apie 44
  Veikliųjų medžiagų pagrindas Silanas / siloksanas
  Veikliųjų medžiagų kiekis masės % Apie 7
  Pagalbinės medžiagos Nearomatizuoti angliavandeniliai

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Fasadų apsauga nuo liūčių
  • Nešvarumų ir organinių apnašų prevencija
  • Hidrofobinių paviršių tolesnis apdorojimas / atnaujinimas
  • Papildomas mineraliniais dažais dažytų paviršių impregnavimas
  • Porėtoms mineralinėms statybinėms medžiagoms, kaip antai plytoms, smiltainiui, klintims, porėtam betonui ir mineraliniam tinkui

  Charakteristikos

  • Gerina atsparumą šalčiui ir (arba) druskai nuo apledėjimo
  • Itin atsparus vandeniui
  • Pralaidumas vandens garų difuzijai
  • Labai gerai įsigeria
  • Atsparus UV spinduliams
  • Atsparus šarmams
  • Puikus ilgalaikis poveikis
  • Mažina energijos nuostolius
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Statybos defektus, tokius kaip įtrūkiai, nesandarios siūlės, netinkamos jungtys, kylanti ir higroskopinė drėgmė, reikia pašalinti iš anksto.

    Būtinus valymo darbus reikia atlikti atsargiai, pvz., apipurškiant šaltu ar šiltu vandeniu arba valant garais; sunkiai pašalinamus nešvarumus valyti silpna prietaiso „rotec“ srove arba „Remmers“ valymo priemonėmis [pvz., „Clean SL“ (0671), „Clean FP“ (0666), „Clean AC“ (0672), „Combi WR“ (0675)].

  • Apdorojimas
   • Impregnavimo priemonę gausiai paskleisti nespaudžiant (vengti dulksnos efekto), kad ant statybinės medžiagos paviršiaus susidarytų žemyn tįstanti 30–50 cm ilgio plėvelė.

    Leisti tekėti horizontaliai nuo viršaus link apačios pavienėmis atkarpomis ir iš karto jas apdoroti plačiu teptuku.

    Šį procesą pakartoti kelis kartus (mažiausiai du kartus), tepant skystą impregnavimo priemonę ant drėgno paviršiaus, kol impregnavimo priemonė nustos gertis.

    Paviršius, kurių negalima apdoroti purškiant, padengti gerai išmirkytu teptuku.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Šviežiai apdorotus paviršius saugoti nuo liūties, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.

    Impregnavimo priemonės perteklių per valandą nuvalyti skiedikliu „V 101“.

    Naudojant impregnantus, kurių sudėtyje yra tirpiklių, ir jiems džiūstant, rekomenduojame laikyti langus ir duris uždarytus.

  • Įrankiai / valymas
   • Tirpikliams atsparūs žemo slėgio prietaisai, piltuvai ir purkštuvai, skysčių siurbliai, teptukai ir platūs teptukai

   • Darbo įrankiai turi būti sausi ir švarūs.

    Po panaudojimo ir prieš ilgesnes pertraukas įrankius išvalyti skiedikliu „V101“.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

    Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

  • Išeiga
   • Smulkiaporis plytų mūras: mažiausiai 0,8 l/m²
    Stambiaporis plytų mūras: mažiausiai 1,0 l/m²
    Lygus kalkinis smiltainis: mažiausiai 0,5 l/m²
    Neapdorotas kalkinis smiltainis, reljefinis: mažiausiai 0,7 l/m²
    Tinkas: mažiausiai 0,5 l/m²
    Porėtasis betonas: mažiausiai 1,0 l/m²
    Pluoštinis cementas: mažiausiai 0,3 l/m²
    Betoninis modulinis akmuo: mažiausiai 1,2 l/m²
    Smulkiaporis natūralus akmuo: mažiausiai 0,6 l/m²
    Stambiaporis natūralus akmuo: mažiausiai 1,5 l/m²

   • Impregnanto išeigą reikia patikrinti pakankamai dideliame (1–2 m²) bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Būtina užtikrinti, kad į hidrofobiniu impregnantu padengtą plotą nepatektų vanduo.

    Optimaliam impregnavimo poveikiui pasiekti labai svarbi impregnavimo medžiagos sugertis, kuri priklauso nuo statybinės medžiagos porėtumo ir drėgmės kiekio.

    Jei aplinkoje yra statybinėms medžiagoms kenksmingų druskų, atlikti kiekybinę kenksmingų druskų analizę.

    Didelis kenksmingų druskų kiekis gali stipriai pakenkti konstrukcijai, kurios defektų nesumažins net ir atliktas impregnavimas.

    Veiksmingumo patikrinimas:


    Mineralinių statybinių medžiagų vandens sugertį galima patikrinti naudojant „Funcosil“ bandinių ėmimo vamzdelį, taikant prof. Karsteno metodą („Funcosil“ fasadų patikros rinkinys, art. Nr. 4954).

    Veiksmingumą tikrinti ne anksčiau kaip praėjus 6 savaitėms po padengimo.

    Dengiant karbonatinius natūralaus akmens paviršius būtinas veiksmingumo patikrinimas.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai