Prekės kodas 061405

  Funcosil WS

  Hidrofobinis impregnantas silano / siloksano pagrindu vandens emulsijos forma

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda neskaidrus, skystas
  Tankis (20 °C) 1
  pH-vertė apie 7,0 neutrali
  Veikliųjų medžiagų pagrindas silanas / siloksanas
  Veikliųjų medžiagų kiekis masės % apie 10
  Pagalbinės medžiagos vanduo

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Fasadų apsauga nuo liūčių
  • Nešvarumų ir organinių apnašų prevencija
  • Senesnių, ilgą laiką oro sąlygų veikiamų hidrofobinių dangų atnaujinimas
  • Porėtoms mineralinėms statybinėms medžiagoms, kaip antai kalkiniam smiltaniui, natūraliam akmeniui, atviram plytų mūrui, mineraliniam tinkui, akytajam ir lengvajam betonui
  • Papildomas mineraliniais dažais dažytų paviršių impregnavimas
  • Tinka naudoti, kai greta įrengti tirpikliams jautrūs komponentai, pvz., polistirenas (šerdies izoliacija ar išsami šiluminės izoliacijos sistema) arba bitumas

  Charakteristikos

  • Nepralaidus vandeniui
  • Pralaidumas vandens garų difuzijai
  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Atsparus UV spinduliams
  • Atsparus šarmams
  • Puikus ilgalaikis poveikis
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti švarus, sausas ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Statybos defektus, tokius kaip įtrūkiai, nesandarios siūlės, netinkamos jungtys, kylanti ir higroskopinė drėgmė, reikia pašalinti iš anksto.

    Būtinus valymo darbus reikia atlikti atsargiai, pvz., apipurškiant šaltu ar šiltu vandeniu arba valant garais; sunkiai pašalinamus nešvarumus valyti silpna prietaiso „rotec“ srove arba „Remmers“ valymo priemonėmis [pvz., „Clean SL“ (0671), „Clean FP“ (0666), „Clean AC“ (0672), „Combi WR“ (0675)].

  • Apdorojimas
   • Impregnavimo priemonę gausiai paskleisti nespaudžiant (vengti dulksnos efekto), kad ant statybinės medžiagos paviršiaus susidarytų žemyn tįstanti 30–50 cm ilgio plėvelė.

    Leisti tekėti horizontaliai nuo viršaus link apačios pavienėmis atkarpomis ir iš karto jas apdoroti plačiu teptuku.

    Šį procesą pakartoti kelis kartus (mažiausiai du kartus), tepant skystą impregnavimo priemonę ant drėgno paviršiaus, kol impregnavimo priemonė nustos gertis.

    Paviršius, kurių negalima apdoroti purškiant, padengti gerai išmirkytu teptuku.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Šviežiai apdorotus paviršius saugoti nuo liūties, vėjo, saulės spindulių ir kondensato susidarymo.

    Impregnavimo priemonės perteklių per valandą nuvalyti skiedikliu „V 101“.

  • Įrankiai / valymas
   • Korozijai atsparūs žemo slėgio prietaisai, piltuvai ir purkštuvai, skysčių siurbliai, teptukai ir platūs teptukai, avies vilnos voleliai

   • Darbo įrankiai turi būti sausi ir švarūs.

    Po panaudojimo ir prieš ilgesnes darbo pertraukas įrankius valyti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

    Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

  • Išeiga
   • Lygus kalkinis smiltainis: mažiausiai 0,5 l/m²
    Neapdorotas kalkinis smiltainis: mažiausiai 0,7 l/m²
    Atviras plytų mūras: mažiausiai 0,8 l/m²
    Stambiaporės plytos: mažiausiai 1,5 l/m²
    Porėtasis betonas: mažiausiai 1,3 l/m²
    Lengvasis betonas: mažiausiai 1,0 l/m²
    Smulkiaporis natūralus akmuo: mažiausiai 0,8 l/m²
    Stambiaporis natūralus akmuo: mažiausiai 1,5 l/m²

   • Impregnanto išeigą reikia patikrinti pakankamai dideliame (1–2 m²) bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Būtina užtikrinti, kad į hidrofobiniu impregnantu padengtą plotą nepatektų vanduo.

    Jei aplinkoje yra statybinėms medžiagoms kenksmingų druskų, atlikti kiekybinę kenksmingų druskų analizę.

    Didelis kenksmingų druskų kiekis gali stipriai pakenkti konstrukcijai, kurios defektų nesumažins net ir atliktas impregnavimas.

     

    Veiksmingumo patikrinimas:


    Mineralinių statybinių medžiagų vandens sugertį galima patikrinti naudojant „Funcosil“ bandinių ėmimo vamzdelį, taikant prof. Karsteno metodą („Funcosil“ fasadų patikros rinkinys, art. Nr. 4954).

    Veiksmingumą tikrinti ne anksčiau kaip praėjus 6 savaitėms po padengimo.

    Dengiant karbonatinius natūralaus akmens paviršius būtinas veiksmingumo patikrinimas.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai