Prekės kodas 072505

  Primer Hydro HF

  Sutvirtinantis ir hidrofobinių savybių suteikiantis giluminis gruntas vandens pagrindu

  Produkto charakteristikos

  Išvaizda Pieno baltumo
  Tankis (20 °C) Apie 1,0 g/cm³
  Kietųjų dalelių kiekis Apie 8 %
  Pliūpsnio temperatūra Nedegus – skiedžiamas vandeniu
  pH-vertė 8,5
  Pagalbinės medžiagos Vanduo

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Smėlingiems ir sugeriantiems mineraliniams pagrindams
  • Oro sąlygų paveiktoms, tvirtoms senoms dangoms

  Charakteristikos

  • Sutvirtina
  • Suvienodina sugeriamumą
  • Vandeningas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Sausas, švarus, be dulkių ir be įtrūkių (išskyrus miniatiūrinius įtrūkius).

    Sudėtyje nėra konstrukcijoms kenksmingų druskų.

  • Apdorojimas
   • Dengti teptuku, voleliu arba purkšti.

    Prieš naudojimą suplakti.

    Prireikus pakartoti apdorojimą.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Šalia esantys elementai ir medžiagos, kurie neturi turėti sąlyčio su produktu, pirmiausia turi būti tinkamai apsaugoti.

    Statybiniai defektai, pvz., įtrūkiai, sutrūkinėjusios siūlės, nekokybiškos jungtys ir kylanti drėgmė turi būti pašalinti prieš pradedant naudoti priemonę.

    Saugoti, kad ant paviršiaus nesusidarytų medžiagos perteklius.

    Priklausomai nuo paviršiaus sugeriamumo, skiesti vandeniu.

    Vengti blizgių sluoksnių.

   • Džiūvimas

    Esant +20 °C temperatūrai ir 65% sant. oro drėgmei, tolesnis apdorojimas galimas po 12 val.

    Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas, lubų šepetys, platus teptukas, slėginiai purkštuvai

   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 0,1–0,2 l/m², priklausomai nuo pagrindo

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

    Būtina laikytis galiojančių techninių reglamentų.

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.