Prekės kodas 107020

  Entsalzungskompresse

  Sausasis skiedinys arti paviršių esančių druskų kiekiui sumažinti

  Atspalvis: Pilkas-smėlio/Grau-beige | 1070
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Tūrinis tankis Apie 1,4 kg/dm³
  Vandens sąnaudos Apie 6,6–7,3 l/20 kg

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Druskų kiekio sumažinimas nepažeidžiant paviršiaus, taikant kompresų metodą pagal informacinį duomenų lapą WTA, 3-13-01

  Charakteristikos

  • Dėl aktyviųjų mineralinių komponentų ir celiuliozės derinio ši kompreso medžiaga yra itin veiksminga
  • Sudėtyje nėra cemento ir kalkių
  • Optimizuotas drėgmės ir druskų perdavimas dėl suaktyvintų kapiliarų lengvojo užpildo
  • Nepalieka nuosėdų ir lengvai pašalinamas
  • Džiūstančio kompreso veikimo mechanizmas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Pagrindą lengvai sudrėkinti dejonizuotu vandeniu.

  • Apdorojimas
   • Užtepti 10–20 mm storio produkto sluoksnį.

    Palaikius pakankamai ilgai, kompresą atsargiai pašalinti ir esant poreikiui procesą pakartoti (papildomas tyrimas).

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Prieš ir po apdorojimo, analizės būdu patikrinti druskų kiekį (BRiFA).

    Nuolatos stebėti džiūvimo eigą ir neleisti per greitai išdžiūti.

    Išdžiūvusius kompresus nedelsiant pašalinti.

    Mikroįtrūkiai nelaikomi defektu, nes jie nepaveikia savybių.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas, išlyginimo mentelė, tepimo plokštė, aliuminio glaistyklė

   • Dar neišdžiūvusius darbo įrankius plauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Maždaug 14 kg/m² sluoksnio centimetrui, priklausomai nuo pagrindo būklės

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Dėvėti nuo dulkių apsaugančią kaukę (žr. Saugos duomenų lapą).

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Daugiau informacijos pateikiama techniniame dokumente WTA, 3-13-01/D.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.