Prekės kodas 102825

  Spiralankermörtel M20

  Įrenginiams tinkamas siūlių skiedinys, pasižymintis dideliu atsparumu sulfatams ir skirtas spiraliniams ankeriams naudoti.

  variantas
  M20
  variantas
  1 mm
  Atspalvis: Pilkas | 1028
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas ugniai A1 klasė
  Atsparumas spaudimui po 28 d. ≥ 20 N/mm²
  Išorinis monitoringas WPK
  Šviežio skiedinio tankis maždaug 2,0 kg/dm³
  Didžiausias grūdėtumas 1 mm
  Vandens sąnaudos 14,0 - 14,5 % atitinka maždaug 3,5 l/25 kg

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Spiralinių ankerių naudojimas mūro įtrūkimams sutvirtinti

  Charakteristikos

  • Vieno komponento produktas
  • Galima apdoroti mašininiu būdu
  • Geras sukibimas nuožulniose vietose
  • Didelis atsparumas sulfatams ir mažas šarmų kiekis (SR/NA)
  • Dengtas plastiku
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Siūlių gylis maždaug 6 cm

    Šlifuojant siūlių kraštus, jie gali trupėti

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Atvirą, išvalytą siūlę sudrėkinti

    Pirmąjį skiedinio sluoksnį į siūles dėti išvengiant ertmių susidarymo ir į vidurį įspausti spiralinį ankerį.

    Tada, išvengiant ertmių susidarymo, dėti antrąjį šviežiai paruoštą skiedinio sluoksnį, kad šis būtų iki 2 cm virš galutinio paviršiaus ir apdoroti jį siūlių mentele.

    Palaukti mažiausiai 24 val. prieš dengiant kitą dangos sluoksnį.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišytuvas, siūlių pistoletas, siūlių mentelė

   • Darbo įrankius nuplauti vandeniu, kol skiedinio likučiai dar nesukietėjo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Maždaug 1,7 kg/l ertmė

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Šarminiai rišikliai gali pažeisti spalvotuosius metalus.

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai