Prekės kodas 040825

  SP Top Q2

  Smulkusis mineralinis tinkas

  Produkto charakteristikos

  Atsparumas ugniai A1 klasė
  Atsparumas gniuždymui CS II (1,5–5,0 N/mm²)
  Sukietėjusio skiedinio sausos masės tankis Apie 1,3 kg/dm³
  Grūdėtumas ≤ 0,5 mm
  Sluoksnio storis Vienas sluoksnis 2–5 mm
  Tūrinis tankis Apie 1,2 kg/dm³
  Vandens sąnaudos Art. Nr. 0408 = apie 6,0 l / 25 kg
  Art. Nr. 0524 = apie 4,8 l /20 kg
  Vandens absorbcijos koeficientas W24 ≤ 0,5 kg/(m²h0,5)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Paviršinis ir plonasluoksnis tinkas

  Charakteristikos

  • Pralaidus vandens garams
  • Atsparus vandeniui, šalčiui ir oro sąlygų poveikiui
  • Apdorojamas rankiniu ir mašininiu būdu
  • Užlyginamas veltiniu
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

    Hidrofobinį paviršių prieš dengimą sudrėkinti vandeniu.

  • Apdorojimas
   • Kontaktinis sluoksnis

    Produktą paskleisti kaip kontaktinį sluoksnį tam skirtais įrankiais.

     

    Padengti pageidaujamo storio produkto sluoksnį.

    Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.

    Paviršių toliau apdoroti jam sukietėjus.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

    Mikroįtrūkiai nelaikomi defektu, nes jie nepaveikia savybių.

    Kampuose ties pastato angomis įterpti papildomus įstrižus sutvirtinimo sluoksnius.

    Ištisinį paviršių padengti iš karto, nenutraukiant darbo.

    Kad didesniuose plotuose, kuriuose yra keli pastolių lygiai, nesusidarytų sankaupų, paviršius ties visais pastolių lygiais apdoroti tuo pačiu metu.

    Dengiant besiribojančius paviršius naudoti tik tos pačios partijos medžiagas.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo prietaisas, mentelė, išlyginamoji mentelė, glaistyklė su kempine, glaistyklė su veltiniu

   • Dar neišdžiūvusius darbo įrankius plauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Apie 1,3 kg/m² sluoksnio storio milimetrui; vidutiniškai iki 3,5 kg/m²

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai