Prekės kodas 051725

  VM Fill

  Atspalvis: VM Fill | 0517
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_M_651
  • AW_M_581
  • Cokolio tinkas

  Charakteristikos

  • Nepralaidus vandeniui
  • Pralaidus vandens garams
  • Geras sukibimas
  • Atsparus vandeniui, šalčiui ir oro sąlygų poveikiui
  • Galima apdoroti mašininiu būdu
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

  • Apdorojimas
   • Kontaktinis sluoksnis

    Produktą paskleisti kaip kontaktinį sluoksnį tam skirtais įrankiais.

     

    Sutvirtinamasis sluoksnis

    Priemonę tepti dantyta mentele 3 mm storio sluoksniu

    Sutvirtinamąjį audinį dėti viršutiniame tinko trečdalyje, audinio juostos turi persidengti mažiausiai 10 cm.

     

    VA1_M_607

    Antrąjį sluoksnį dėti šviežiai.

    Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.

    Paviršių toliau apdoroti jam sukietėjus.

     

    VA1_M_609

    VA1_M_610

    Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.

    Paviršių toliau apdoroti jam sukietėjus.

     

    VA1_M_611

    VA1_M_612

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

    Miniatiūriniai / itin smulkūs įtrūkiai nelaikomi defektu, nes jie nepaveikia savybių.

    Kampuose ties pastato angomis įterpti papildomus įstrižus sutvirtinimo sluoksnius.

    Ištisinį paviršių padengti iš karto, nenutraukiant darbo.

    Kad didesniuose plotuose, kuriuose yra keli pastolių lygiai, nesusidarytų sankaupų, paviršius ties visais pastolių lygiais apdoroti tuo pačiu metu.

    Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Dar neišdžiūvusius darbo įrankius plauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

  • Išeiga
   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Negalima dengti ant paviršiaus, kurį nuolat veikia gruntinė drėgmė.

    Medžiagai išdžiūvus ar sukietėjus, galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdorojimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis nei vėliau išlygintas arba pašiauštas paviršius. Atspalviai taip pat gali šiek tiek skirtis dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo. Iš apačios įmirkę substratai gali pakeisti spalvą.

    Dengiant besiribojančius paviršius būtina naudoti medžiagas iš tos pačios partijos, t.y. turinčias vienodą partijos numerį.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.