Prekės kodas 051725

VM Fill

Universalus klijuojamasis ir armuojamasis skiedinys

Atspalvis: Sendintas baltas/Altweiß | 0517
Pakuotė

Produkto charakteristikos

Atsparumas spaudimui (28 d.) > 5 N/mm²
Didžiausias grūdėtumas ≤ 0,5 mm
Kapiliarinė vandens sugertis w = < 0,2 kg/(m²h0,5)
Sluoksnio storis Vienas sluoksnis 2–4 mm
Du sluoksniai ne daugiau kaip 6 mm
Tūrinis tankis Apie 1,5 kg/dm³
Vandens sąnaudos 5,8–6,0 l/25 kg
Vandens garų difuzija sd = 0,5 m (2 mm sluoksnio storiui)

Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

Panaudojimo sritys

 • Universalus klijuojamasis ir armuojamasis skiedinys
 • Sutrūkinėjusių fasadų tinkuotų išorinių sudėtinių šiluminės izoliacijos sistemų remontas
 • Cokolio tinkas

Charakteristikos

 • Nepralaidus vandeniui
 • Pralaidus vandens garams
 • Geras sukibimas
 • Atsparus vandeniui, šalčiui ir oro sąlygų poveikiui
 • Galima apdoroti mašininiu būdu
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

   Tvirtas, švarus ir be dulkių.

  • Paruošimas

   Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

 • Apdorojimas
  • Kontaktinis sluoksnis

   Produktą paskleisti kaip kontaktinį sluoksnį tam skirtais įrankiais.

    

   Sutvirtinamasis sluoksnis

   Dantytąja mentele užtepti 3 mm storio medžiagos sluoksnį.

   Sutvirtinamąjį audinį dėti viršutiniame tinko trečdalyje, audinio juostos turi persidengti mažiausiai 10 cm.

    

   Paviršiaus formavimas naudojant „VM Fill“

   Antrąjį sluoksnį dengti ant dar neišdžiūvusio paviršiaus.

   Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.

   Paviršių toliau apdoroti jam sukietėjus.

    

   Paviršiaus formavimas naudojant „M Fill rapid“

   Tinkamu įrankiu produktą dengti ant jau sukietėjusio paviršiaus.

   Paviršių išlyginti tinkamu įrankiu.

   Paviršių toliau apdoroti jam sukietėjus.

    

   Izoliacijos plokščių klijavimas

   Klijuoti naudojant klijų tiltelio metodą.

    

 • Apdorojimo instrukcijos
  • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

   Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

   Mikroįtrūkiai nelaikomi defektu, nes jie nepaveikia savybių.

   Kampuose ties pastato angomis įterpti papildomus įstrižus sutvirtinimo sluoksnius.

   Ištisinį paviršių padengti iš karto, nenutraukiant darbo.

   Kad didesniuose plotuose, kuriuose yra keli pastolių lygiai, nesusidarytų sankaupų, paviršius ties visais pastolių lygiais apdoroti tuo pačiu metu.

   Dėl mašininio apdorojimo reikėtų konsultuotis su „Remmers“ techninės priežiūros tarnyba, tel. +49 5432 83900.

 • Įrankiai / valymas
  • Maišymo prietaisas, dantytoji mentelė, mentelė, glaistyklė su gumine kempine, glaistyklė su kempine

   Dar neišdžiūvusius darbo įrankius plauti vandeniu.

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • 12 mėn., laikant sausai, nepradarytoje pakuotėje.

 • Išeiga
  • Apie 1,2 kg/m² sluoksnio storio milimetrui

  • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

 • Bendra informacija
  • Negalima dengti ant paviršiaus, kurį nuolat veikia gruntinė drėgmė.

   Medžiagai išdžiūvus ar sukietėjus, galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdorojimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis nei vėliau išlygintas arba pašiauštas paviršius. Atspalviai taip pat gali šiek tiek skirtis dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo. Iš apačios įmirkę substratai gali pakeisti spalvą.

   Dengiant besiribojančius paviršius naudoti tik tos pačios partijos medžiagas.

   Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

   Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

   Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

   Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

   Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

   Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

   Būtina atsižvelgti į galiojančias taisykles ir teisinius reikalavimus, o dėl nukrypimų nuo jų reikia susitarti atskirai.

   Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

 • Saugumas / taisyklės
  • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.