• RM RZ Historic
  • RM RZ Historic

  Prekės kodas 0566

  RM RZ Historic

  Romos cemento pagrindu pagamintas greitai pritampantis skiedinys siūlių ir tinko restauravimui

  Produkto charakteristikos

  Gniuždymo stipris 1 diena: ≥ 1,0 N/mm²
  28 dienos: ≥ 3,5 N/mm²
  90 dienos: ≥ 4,0 N/mm²
  Din. E-modulis po 28 d. maždaug 8000 N/mm²
  Šviežio skiedinio tankis maždaug 1,9 kg/dm³
  Didžiausias grūdėtumas stambi < 2 mm
  Smulki < 0,5 mm
  Kapiliarinė vandens sugertis maždaug 0,65 kg/(m²min0,5)
  Oro porų tūris ≤ 10 Vol.-%
  Atviras akytumas 35 – 40 Vol.-%
  Vandens sąnaudos Smulkus: maždaug 17 % atitinka 1,7 l/10 kg
  Stambus: maždaug 15,5 % atitinka 1,55 l/10 kg
  Atsparumo gniuždymui klasė CS III

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Į paveldo sąrašą įtrauktų objektų siūlių taisymas
  • Plytoms ir natūralaus akmens mūrui
  • Papildantis ir remontinis skiedinys
  • Visiems Romos cemento pagrindu pagamintiems skiediniams

  Charakteristikos

  • Greitai "surišantis"
  • Po truputį didėjantis tvirtumas
  • Geras sukibimas nuožulniose vietose
  • Nehidrofobinis
  • Gamtinis cementas, daugiau nei 150 metų žinomas tuo pačiu pavadinimu Romos cementas arba Romos klintys. Tradiciškai šachtinėje krosnyje prie žemos temperatūros kaitinamos klintys dar iš kreidos periodo.
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas, švarus ir be dulkių.

   • Paruošimas

    Pagrindą pirmiausia sušlapinti.

    Atstatymo metu, minimalus sluoksnio storis turi atitikti trigubą didžiausios granulės dydį.

    Gilesnės ištrupėjusios vietos turi būti užpildomos gruntiniu skiediniu.

    Siūlės gylis mažiausiai 2 cm arba dvigubai daugiau nei siūlės plotis

    Šlifuojant siūlių kraštus, jie gali trupėti

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Paruošti tik tokį skiedinio kiekį, kokį bus galima sunaudoti maždaug per 30 min.

    Rekomenduojama esant galimybei skiedinį dėti dviem sluoksniais.

    Po padengimo apdirbti su profiliavimo įranga

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Atspalviui įtakos turi apdailos ir paviršiaus apdorojimo tipas ir trukmė.

    Naudojant skirtingų partijų produktus, atspalviai gali šiek tiek skirtis!

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus.

    Miniatiūriniai / itin smulkūs įtrūkiai nelaikomi defektu, nes jie nepaveikia savybių.

    Palaukti mažiausiai 24 val. prieš dengiant kitą dangos sluoksnį.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo įrankis, išlyginimui skirta mentelė, Nazis, lāpstiņa, profilēšanas rīks (piemēram, šļūtenes gabals)

   • Darbo įrankius nuplauti vandeniu, kol skiedinio likučiai dar nesukietėjo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Sausai, nepradarytoje pakuotėje galima laikyti apie 6 mėn.

  • Išeiga
   • Maždaug 1,7 kg/l ertmė

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Bendra informacija
   • Sudėtyje gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis, esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Specialūs atspalviai pagal atspalvio numerį (MF-Nr., spalvų paletę, NCS ir pan.) arba pagal pateiktą pavyzdį (jei spalvos palaipsniui keičiasi, aiškiai nurodyti pageidaujamą spalvą).

    Medžiagai išdžiūvus ar sukietėjus, galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdorojimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis nei vėliau išlygintas arba pašiauštas paviršius. Atspalviai taip pat gali šiek tiek skirtis dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo. Iš apačios įmirkę substratai gali pakeisti spalvą.

    Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Šarminiai rišikliai gali pažeisti spalvotuosius metalus.

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai