Prekės kodas 022001

  ZM HF [basic]

  Sukibimą gerinantis priedas mišiniams, sudarytas iš vandeninės polimerų dispersijos

  Produkto charakteristikos

  Tankis (20 °C) Apie 1,08 g/cm³
  pH-vertė Apie 9,0
  Polimerų kiekis Apie 30 %
  Šlytis Iki 4 N/mm²

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Priedas šlamų, skiedinių, restauravimo skiedinių gamybai
  • Skiedinio, tinko ir restauracinės dangos savybių pagerinimui
  • Betono, cemento ir anhidrido dangų gruntavimui

  Charakteristikos

  • Sukibimo pagerinimas
  • Spaudimo tvirtumo pagerinimas
  • Lenkimo stiprumo pagerinimas
  • Atsparus hidrolizei
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, be alyvų, riebalų bei atsilupusių dalelių likučių

    Pagrindas gali būti matinio drėgnumo, bet ne šlapias

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +5 °C iki maks. +25 °C

   • Skiedinio savybių pagerinimas:

    Produktą praskiesti su vandeniu ir gerai išmaišyti (laikytis maišymo santykio nurodymų)

    Mišinys naudojamas maišymui su skiediniu

     

    Sukibimą gerinantis gruntavimas:

    Produktą praskiesti su vandeniu ir gerai išmaišyti (laikytis maišymo santykio nurodymų)

    Mišinys tolygiai dengiamas ant paruošto pagrindo

    Ant stipriai absorbuojančių paviršių, praėjus 24 val., galima procesą pakartoti

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Medžiagą visuomet praskiesti su vandeniu

    Saugoti, kad ant paviršiaus nesusidarytų medžiagos perteklius.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios neturi liestis su šiuo produktu, apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

  • Įrankiai / valymas
   • Šepetys, glaistyklė, mentelė

   • Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 24 mėn.

  • Išeiga
   • Cementiniam mišiniui, šlamui: apie 0,1 - 0,2 kg/m²
    Sukibimo skiediniui: apie 1,0 kg 1 - 2 m² priklausomai nuo sluoksnio storio

   • Tikslus medžiagos poreikis nustatomas ją išbandant pakankamai dideliame bandomajame plote.

  • Panaudojimo pavyzdžiai

   • PanaudojimasGrūdėtumas        
    Sluoksnio storis     
    Mišinio paruošimas

    Haftfest : Vanduo

    Feinmörtel/ smulkus skiedinys
    ≤ 0,5 mm
    iki 2 mm
    1 : 1
    Haftschlämme/ sukibimo šlamas
    ≤ 1 mm
    iki 3 mm
    1 : 1
    Haftmörtel/ sukibimo skiedinys
    ≤ 2 mm
    iki ~ 5 mm
    1 : 2
    Spritzbewurf/ purškiama danga
    ≤ 4 mm
    iki ~ 6 mm
    1 : 3
    Betonersatz/ betono pakaitalas
    ≤ 4 mm
    apie 8 - 15 mm
    1 : 3
    Verbundestrich/ sujungimo sluoksnis
    ≤ 4 mm
    iki 40 mm
    1 : 4
    Feinbeton/ lygus betonas
    ≤ 8 mm
    iki 50 mm
    1 : 5
    Betono, cemento ir anhidrido dangų gruntavimui


    1 : 3
    Sandarinimo šlamo sukibimo pagerinimui


    1 : 3


  • Bendra informacija
   • Visada išbandyti produktą bandomajame plote!

    Dėl nukrypimų nuo galiojančių taisyklių būtina susitarti atskirai.

    Planuojant ir atliekant darbus būtina vadovautis atitinkamais bandymų sertifikatais.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.