Straipsnio Nr. 066101

  Clean Galena

  Mineralinių paviršių valiklis aplinką tausojančiam valymui

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Tankis (20 °C) 1,18 g/ml
  pH-vertė Apie 10,0

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_R_38
  • Mineraliniai paviršiai, ypač kalkakmenis
  • Sunkiųjų metalų, ypač švino, sumažinimas
  • Nešvarumų sumažinimas
  • Geležies ir vario teršalų pašalinimas
  • Profesionaliam naudojimui

  Charakteristikos

  • EG_R_43
  • Švelnus paviršiaus valymas
  • Tausojantis aplinką valymas
  • Džiūvimo metu susiformuoja lengvai nuimama plėvelė
  • Paviršiniai nešvarumai surišami
  • Sunkiųjų metalų kompleksavimas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Tvirtas pagrindas, nuvalytos dulkės

    Ant pagrindo negali būti tokių biologinių nešvarumų kaip samanos, dumbliai ir pelėsis.

   • Paruošimas

    Tinkamu įrankiu nuvalyti pagrindą.

    Paskirti bandomąjį plotelį valymo efektyvumui įvertinti.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Pagrindą gerai sudrėkinti

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: nuo +5 °C iki maks. +30 °C

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Apdorojant su įranga, prašome pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi, tel. 05432 83900.

    Džiūvimo laikas priklauso nuo paviršiaus, sluoksnio storio ir klimato sąlygų

  • Įrankiai / valymas
   • Teptukas, glaistyklė, išlyginimo mentelė, Airless prietaisai, peristaltinis siurblys

   • Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 2 - 3 kg/m² lygiam paviršiui

   • Tikslus poreikis turi būti nustatomas ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

    Maišant kartu su Clean Galena, atitinkamai pagal sumaišymo santykį natūraliai mažesnis suvartojimas.

  • Bendra informacija
   • Visada atlikite bandomuosius valymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto!

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

    Po panaudojimo galimai kontaminuota medžiaga turi būti utilizuota vadovaujantis galiojančiais potvarkiais.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.