Prekės kodas 047611

  Injektionsleim 2K

  Atspalvis: Injektionsleim 2K | 0476
  Atspalvis: Injektionsleim 2K | 0476
  Pasirinkite spalvą
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_M_154
  • AW_M_155
  • AW_M_156
  • AW_M_157

  Charakteristikos

  • Mažas klampumas (ypač takus)
  • Mažas susitraukimas
  • Itin atsparu sulfatams, nedidelis šarmų kiekis (SR/NA)
  • Didelis ankstyvas stiprumas
  • Nepralaidus vandeniui
  • Atsparumas šalčiui ir barstomai druskai
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Gręžimo ertmėje neturi likti gręžimo dulkių

   • Paruošimas

    Mūro ertmių užpildymas

    Injektavimo ertmių gręžimas: skersmuo 18 - 30 mm, pasvirimo kampas apie 45 °, gręžinio gylis max iki 5 cm iki sienos galo

  • Apdorojimas
   • Nespaudžiant per piltuvėlį.

    injektuojama su tam skirtu injektavimo prietaisu ir injektavimo pakeriais.

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Nemaišyti su kitais produktais.

    VA2_M_26

  • Įrankiai / valymas
   • Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykiniam drėgniui.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.