Straipsnio Nr. 047611

  Injektionsleim 2K

  Atspalvis: Injektionsleim 2K | 0476
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_M_154
  • AW_M_155
  • AW_M_156
  • AW_M_157

  Charakteristikos

  • Mažas klampumas (ypač takus)
  • Mažas susitraukimas
  • Itin atsparu sulfatams, nedidelis šarmų kiekis (SR/NA)
  • Didelis ankstyvas stiprumas
  • Nepralaidus vandeniui
  • Atsparumas šalčiui ir barstomai druskai
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Gręžimo ertmėje neturi likti gręžimo dulkių

   • Paruošimas

    Mūro ertmių užpildymas

    Injektavimo ertmių gręžimas: skersmuo 18 - 30 mm, pasvirimo kampas apie 45 °, gręžinio gylis max iki 5 cm iki sienos galo

  • Apdorojimas
   • Nespaudžiant per piltuvėlį.

    injektuojama su tam skirtu injektavimo prietaisu ir injektavimo pakeriais.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Nemaišyti su kitais produktais.

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.