Prekės kodas 067305

  BFA

  Baktericidiniu, fungicidiniu ir algicidiniu poveikiu pasižyminti kombinuota priemonė pažaliavusių ir pažaliuoti galinčių statybinių medžiagų valymui ir gruntavimui

  Įspėjimai apie pavojų

  • Biocidus naudoti atsargiai. Prieš naudojimą visuomet perskaityti techninį aprašymą arba nurodymus ant etiketės!

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Bespalvis arba šiek tiek gelsvas vandeningas skystis
  Tankis (20 °C) 1,0 kg/l
  pH vertė (20 °C) 7,5

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Prevencinė apsauga nuo pažaliavimo
  • Biologinių nešvarumų šalinimas nuo mineralinių pagrindų, WDVS sistemų ir dangų

  Charakteristikos

  • Puikus ilgalaikis poveikis
  • Neturi hidrofobizuojančio poveikio
  • Sudėtyje nėra sunkiųjų metalų
  • Pasiruošimas darbui
   • Paruošimas

    Stambius nešvarumus pašalinti mechaniniu būdu arba aukšto slėgio valymo įrenginiu.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +5 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

   • Paviršių valymas:

    Esant poreikiui, priemonę tinkamu įrankiu užtepti kelis kartus.

    Palaikius priemonę nurodytą laiką, apdorotą paviršių nuplauti.

    Esant poreikiui, pakartoti visą procedūrą.

     

    Veikliosios medžiagos saugyklos įdiegimas:

    Esant poreikiui, priemonę tinkamu įrankiu užtepti kelis kartus.

    Apdoroto paviršiaus papildomai neplauti.

    Tinkamai išdžiovinus galimas tolesnis apdorojimas.

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Prieš priemonę panaudojant pirmą kartą, jos tinkamumą išbandyti nematomoje vietoje.

    Poveikio trukmę ir suvartojimo kiekį nustatyti ant bandymui skirtų paviršių.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Turi būti įrengta reikiama priemonės surinkimo įranga

  • Įrankiai / valymas
   • Gremžiklis, šepetys, dažymo volelis ir žemo slėgio purškimo įrenginys

   • Darbo įrankius iš karto po naudojimo plauti vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio mažiausiai  36 mėnesius

  • Išeiga
   • Mažiausiai 0,2 l/m², priklausomai nuo nešvarumo lygio

   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

  • Nurodymai utilizavimui
   • Veikliosios medžiagos likučiai ir plovimui naudojamas vanduo, kuriame yra minėtų likučių negali patekti į iš sausinimo paviršiaus pašalinamą vandenį. Plovimui naudotą vandenį surinkti atskirai ir pašalinti/išpilti į užterštam vandeniui skirtą kanalizacijos sistemą vadovaujantis vietinėmis taisyklėmis. Nuorodos pateikiamos informaciniame dokumente DWA-M 370 „Atliekos ir nuotekos po fasadų valymo ir dangų šalinimo darbų“.

    Apie objektą turi būti informuojamos atsakingos įstaigos.

    Atliekų kodas 20 01 29* plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.