Prekės kodas 051725

  VM Fill

  Atspalvis: VM Fill | 0517
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_M_651
  • AW_M_581
  • Cokolio tinkas

  Charakteristikos

  • Nepralaidu vandeniui
  • Pralaidus vandens garams
  • Geras sukibimas
  • Atsparu vandeniui, šalčiui ir oro sąlygų poveikiui
  • Leistina automobilių apkrova
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

   • Paruošimas

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

  • Apdorojimas
   • Kontaktinis sluoksnis

    Priemonę tam skirtais įrankiais dėti kaip kontaktinį sluoksnį.

     

    Sutvirtinamasis sluoksnis

    Priemonę tepti dantyta mentele 3 mm storio sluoksniu

    Sutvirtinamąjį audinį dėti viršutiniame tinko trečdalyje, audinio juostos turi persidengti mažiausiai 10 cm.

     

    VA1_M_607

    Antrąjį sluoksnį dėti šviežiai.

    Paviršių išlyginti tinkamais įrankiais.

    Po sutvirtėjimo paviršius abdirbamas toliau

     

    VA1_M_609

    VA1_M_610

    Paviršių išlyginti tinkamais įrankiais.

    Po sutvirtėjimo paviršius abdirbamas toliau

     

    VA1_M_611

    VA1_M_612

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Skiediniu padengtus paviršius mažiausiai 4 dienas saugoti nuo per greito džiūvimo, šalčio ir lietaus

    Itin smulkūs įtrūkimai nelaikomi defektu, nes jie neįtakoja paviršiaus savybių

    Kampuose ties pastato angomis įterpti papildomas įstrižas armatūras.

    Visas paviršius turi būti dengiamas iš karto, nesustojant.

    Esant didesniems paviršiaus plotams ir skirtingiems pastoliams, tinką kloti ties visais pastoliais iš karto, kad neliktų žymių, kur buvo pradėtas darbas.

    Apdorojant su įranga, prašome pasikonsultuoti su Remmers techninio aptarnavimo skyriumi, tel. 05432 83900.

  • Įrankiai / valymas
   • Dar neišdžiūvusius darbo įrankius plauti vandeniu

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Išeiga
   • Norint nustatyti tikslią išeigą rekomenduojama atlikti bandomuosius dažymus ant pakankamai didelio bandomojo ploto.

  • Bendra informacija
   • Negalima dengti ant paviršiaus, kurį nuolat veikia gruntinė drėgmė

    Po džiūvimo ir sukietėjimo galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdirbimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis, nei vėliau išlygintas arba "pašiauštas" paviršius. Dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo gali taip pat šiek tiek skirtis atspalviai.

    Dengiant besiribojančius paviršius būtina naudoti medžiagas iš tos pačios partijos, t.y. turinčias vienodą partijos numerį.

    Besiribojančias konstrukcijas ir medžiagas, kurios nebus apdirbamos šiuo produktu, apdengti/ apsaugoti tam skirtomis priemonėmis.

    Gali būti pirito (geležies sulfito) pėdsakų

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.