Straipsnio Nr. 697511

  Epoxy AS Color

  Elektrai laidi danga

  Atspalvis: Epoxy AS Color | 6975
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Komp. A

  Tankis (20 °C) 1,6 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 3900 mPa s

  Komp. B

  Tankis (20 °C) 1,1 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 340 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,5 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 1600 mPa s

  Produkto duomenys

  Varžos atsparumas < 10^6 Ohm (sistemos atsparumas pagal DIN 1081, žr. bandymų ataskaitą)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Elektrai laidžioms dangoms sudaryti

  Charakteristikos

  • Elektrai laidi
  • Leistina mechaninė apkrova
  • Leistina cheminė apkrova
  • Galima rinktis ir slydimui atsparią dangą (sistemoje)
  • Ant dangos galima važiuoti su rankiniais keltuvais bei krautuvais
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, ant jo negali būti dulkių, tepalų, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Nugruntuoto ploto atsparumas tempimui turi būti mažiausiai 1,5 N/mm² (mažiausia vertė ne mažiau 1,0 N/mm²), atsparumas spaudimui mažiausiai 25 N/mm².

    Būtina paviršių padengti Remmers gruntu arba Epoxy glaistu, skirtu išlyginti įbrėžimus.

   • Paruošimas

    Prieš dengiant produktą ant pagrindo, pagrindą reikia išlyginti, pvz., su glaistu, išlyginančiu įtrūkimus

    Išsamią informaciją rasite kiekvieno naudojamo produkto Techninių duomenų lape

    Pagal naujausią techninį aprašymą, paviršius dengiamas Epoxy Conductive elektrai laidžia danga, siekiant sudaryti skersinį elektrai laidų sluoksnį

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Kietiklį (komp. B) supilti į pagrindinę masę (komp. A).

    ir maišyti su lėtaeigiu maišytuvu (apie 300-400 aps./min), kol vėl taps homogeninė masė, apie 1 min.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad nepakankamai išmaišyta.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +10 °C iki maks. +30 °C

   • Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.

  • Įrankiai / valymas
   • Dantyta mentelė, volelis, tam pritaikyti maišymo įrankiai

   • Tikslesnę informaciją gausite susisiekę su atsakingu vadybininku.

    Darbo įrankius ir kitas suteptas vietas valyti nedelsiant, dar šviežios būklės, su skiedikliu V101.

    Valymo metu laikytis nustatytų galiojančių apsaugos ir utilizavimo potvarkių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Vėsiai, sausai ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje nepradarytas pakuotes su produktu galima laikyti mažiausiai 12 mėn. (komponentą A) ir 24 mėnesius (komponentą B).

  • Išeiga
   • Žr. "Panaudojimo pavyzdžiai"

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • C

    Nurodyti apytiksliai suvartojimo kiekiai nustatyti ant lygių, suniveliuotų pagrindų.

    Priemonę dėti ant paruošto paviršiaus ir tinkamomis priemonėmis, kaip pvz. dantyta mentelė arba dantyta glaistyklė, gerai paskirstyti.

    Galiausiai sluoksnis išlyginamas voleliu

    apie 1,8 - 2,5 kg/m² rišamosios medžiagos

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos čia pateiktos vertės ir išeigos buvo išgautos laboratorijoje (esant +20 °C). Darbus atliekant statybų aikštelėje šios vertės gali nežymiai skirtis.

    Besiribojančius plotus būtina dengti tik tos pačios gamybos partijos produktais, nes gali nežymiai skirtis paviršiaus atspalvis, blizgumas ir struktūra.

    Produktas yra laidus elektros srovei dėl jame esančio anglies pluošto. Gerai dengiančiuose ir tamsių atspalvių dažuose šių pluoštų beveik nematyti. Silpnai dengiančių atspalvių nerekomenduojama naudoti, nes anglies pluošto elementai gali matytis.

    Prieš pradedant naudoti elektrai laidų sluoksnį, reikia įsitikinti, kad skersinio elektros laidumo sluoksnis ir jungtys veikia tinkamai. Patikros rezultatai įtraukiami į matavimo protokolą.

    Žema oro drėgmė gali padidinti varžą ir formuojamą sluoksnį paveikti taip, kad jis būtų netolygaus storio arba storesnis, nei būtina. Taip pat dėl šios priežasties danga gali tapti visiškai nelaidžia elektros srovei.

    Jei suformuojamas per plonas produkto sluoksnis, juo dengiamas paviršius su posvyriu arba dirbama esant žemai temperatūrai, gali nukentėti optinis suformuoto sluoksnio vaizdas.

    Šlifuojamo poveikio mechaninė apkrova palieka šlifavimo pėdsakus.

    Jei paviršiumi juda transporto priemonės, kurių ratai yra metaliniai arba pagaminti iš poliamido, arba paviršius apkraunamas dinamine apkrova taškiniu būdu, kartais paviršiaus nusidėvėjimas gali būti intensyvesnis, nei normaliomis sąlygomis.

    Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

    Paviršiaus pataisymai bei apdirbimas esamuose paviršiuose palieka matomus struktūros "perėjimus"

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, bei apie ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.