Prekės kodas 664311

  PUR Color Top M 2K

  Pigmentuotas, matinis sandariklis

  Atspalvis:
  Spec. atspalviai užsakant 20 kg ir daugiau | 6643
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,37 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 1250 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 0,9 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 10 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,3 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 400 mPa s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Matinis PU sandariklis, dengiamas ant „Remmers“ EP ir PU dangų

  Charakteristikos

  • Matinis paviršius
  • Kietėja nuo ore esančios drėgmės
  • Atsparumas mechaniniam poveikiui
  • Atsparumas cheminiam poveikiui
  • Mašininių dažų ir grindų dangos suderinamumo testas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindas turi būti paruoštas tam skirtais „Remmers“ produktais.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

    Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai ir didesnei oro drėgmei, nurodyta kietėjimo trukmė paprastai sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai ir mažesnei oro drėgmei – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Epoksidinis volelis, PU volelis, maišytuvas

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 9 mėn.

  • Išeiga
   • apie 0,13 kg/m²

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Sandarinimas

    Medžiagą paskleisti ant paviršiaus ir tolygiai paskirstyti tam skirtu 25 cm PU voleliu kryžminiais judesiais. Galiausiai išlyginti 50 cm epoksidiniu voleliu. Kas 30 min. volelį pakeisti nauju.

    Visada dengti ant dar neišdžiūvusio paviršiaus.

    Dengiant nedidelius plotus, naudoti dažymo vonelę.

    apie 0,13 kg/m²

  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Norint išgauti kiek įmanoma tolygesnį paviršių, pasitelkti pakankamai kvalifikuotus darbuotojus.

    Viršijus paruošimo laiką, gali atsirasti spalvos, blizgesio bei struktūros pakitimų.

    Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

     

    Patirtis rodo, kad dengiant paviršiaus laką ant silpnai uždengiančių atspalvių (pvz., geltono, raudono arba oranžinio), sukuriamas lazūros efektas. Tokiu atveju būtina derinti spalvas ir prireikus dengti kelis paviršiaus lako sluoksnius.

    Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

    Dėl nevienodų padengimo metodų ir didelių temperatūros skirtumų paviršius gali atrodyti netolygiai, nes skiriasi blizgesio lygis.

    Viršijus sluoksnio storį, nulašėjus prakaitui arba medžiagai, sandarinimo danga ima putoti.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

    Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminėms taškinėms apkrovoms.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.