Prekės kodas 634403

  Epoxy UV 100

  Skaidri epoksidinė derva

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Rišiklis dekoratyvinėms šiurkščioms grindų dangoms
  • Viršutinis sluoksnis grindų dangoms
  • Fiksuojantis sluoksnis ant pabarstais padengto paviršiaus
  • Skaidri danga
  • Sistemos sudedamoji dalis: TÜV PROFICERT-product Interior zertifizierten Systemen (707106482-1)

  Charakteristikos

  • Beveik negeltonuoja
  • Leistina mechaninė apkrova
  • Sudėtyje nėra minkštiklių, nonilfenolių, alkilfenolių
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, ant jo negali būti dulkių, tepalų, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Nugruntuoto ploto atsparumas tempimui turi būti mažiausiai 1,5 N/mm² (mažiausia vertė ne mažiau 1,0 N/mm²), atsparumas spaudimui mažiausiai 25 N/mm².

    Būtina paviršių padengti Remmers gruntu arba Epoxy glaistu, skirtu išlyginti įbrėžimus.

    Išsamią informaciją rasite kiekvieno naudojamo produkto Techninių duomenų lape

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Kietiklį (komp. B) supilti į pagrindinę masę (komp. A).

    ir maišyti su lėtaeigiu maišytuvu (apie 300-400 aps./min), kol vėl taps homogeninė masė, apie 1 min.

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad nepakankamai išmaišyta.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +12 °C iki maks. +30 °C

   • Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.

  • Įrankiai / valymas
   • Glättkelle, Zahnkelle, Stiftrakel, Gummischieber, Epoxyrolle, Stachelwalze, Mischgerät evtl. Zwangsmischer

   • Tikslesnę informaciją gausite susisiekę su atsakingu vadybininku.

    Darbo įrankius ir kitas suteptas vietas valyti nedelsiant, dar šviežios būklės, su skiedikliu V101.

    Valymo metu laikytis nustatytų galiojančių apsaugos ir utilizavimo potvarkių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Vėsiai, sausai ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje nepradarytas pakuotes su produktu galima laikyti mažiausiai 12 mėn. (komponentą A) ir 24 mėnesius (komponentą B).

  • Išeiga
   • Žr. "Panaudojimo pavyzdžiai"

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • EM

    Santykiu 1 : 12,5 sumaišytą medžiagą tolygiai paskirstyti su mentele

   • TC

    Medžiagą dengti ant paruoštos remmers-dangos ir su tam skirtais įrankiais tolygiai paskirstyti paviršiuje

    Galiausiai apdoroti spygliuotu voleliu (metaliniu).

    Po sukietėjimo padengti, pvz., su PUR Top M Plus

    Naudojant kitus pagrindus ar sistemos komponentus, turi būti patikrintas jų suderinamumas

   • FFFL

    Medžiagą dengti ant paruošto paviršiaus, paskirstyti tinkama gumine glaistykle ar lygia mentele ir kryžmiškai suvoluoti epoksidiniu voleliu

    Norint išgauti lygų paviršių, reikia dengti daug sluoksnių. Po sukietėjimo dengiama tam skirtu laku.

   • HS

    Medžiagą dengti ant paruošto paviršiaus, paskirstyti tinkama gumine glaistykle ar lygia mentele ir kryžmiškai suvoluoti epoksidiniu voleliu

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos čia pateiktos vertės ir išeigos buvo išgautos laboratorijoje (esant +20 °C). Darbus atliekant statybų aikštelėje šios vertės gali nežymiai skirtis.

    Besiribojančius plotus būtina dengti tik tos pačios gamybos partijos produktais, nes gali nežymiai skirtis paviršiaus atspalvis, blizgumas ir struktūra.

    Jei paviršiumi juda transporto priemonės, kurių ratai yra metaliniai arba pagaminti iš poliamido, arba paviršius apkraunamas dinamine apkrova taškiniu būdu, kartais paviršiaus nusidėvėjimas gali būti intensyvesnis, nei normaliomis sąlygomis.

    Šlifuojamo poveikio mechaninė apkrova palieka šlifavimo pėdsakus.

    Žema apdirbimo temperatūra gali sumažinti atsparumą vandeniui. Vandens apkrovas turinčių paviršių apdirbimas atliekamas tik esant oro ir objekto temperatūrai aukštesnei kaip 12 ° C.

    Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

    Atsparumas UV spindulias pagerinamas dengiant tam skirtą laką

    Nepritaikyta darbams lauko sąlygomis

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, bei apie ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.