Straipsnio Nr. 559006

  Epoxy Universal

  Netrūkinėjanti apsauginė danga

  Atspalvis: Juoda | 5590
  Atspalvis: Juoda | 5590
  Pasirinkite spalvą
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Komp. A

  Tankis (20 °C) 1,37 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 2000 mPa s

  Komp. B

  Tankis (20 °C) 1,08 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 5650 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,30 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 1900 mPa s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Įtrūkimus panaikinanti apsauginė danga gelžbetoniniams rezervuarams
  • Plieną, t. y. cinkuotą plieną nuo korozijos apsauganti danga
  • Mėšlo, srutų ir siloso nutekėjimo įrangos, biodujų įrangos, rezervuarų ir mobilių saugyklų dangos (AbZ Z-59.17-436)

  Charakteristikos

  • Statinis plyšių sujungimas
  • Leistina cheminė apkrova
  • Galima dažyti arba purkšti
  • Sudėtyje yra tirpiklių
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, ant jo negali būti dulkių, tepalų, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Gruntuoto paviršiaus sukibimo atsparumas tempimui privalo būti ne mažesnis nei 1,5 N/mm² (mažiausia leistina individuali vertė yra 1,0 N/mm²), o leistinas atsparumas spaudimui ne mažesnis nei 25 N/mm².

    Dirbant laikytis bendrojo statybų įstatymo. Gruntas turi atitikti bendrąsias statybos įstatyme numatytas normas. Turi būti naudojami ten išvardyti sistemos produktai.

   • Paruošimas

    Paviršių reikia paruošti tam skirtomis priemonėmis, pvz. deimantiniu šlifuokliu arba šratavimo mašina, kad atitiktų aukščiau nurodytus reikalavimus.

    Prieš dedant dangą, pirmiausia reikia pašalinti ertmes ir poras tokia tvirtumą suteikiančia priemone kaip pvz. Epoxy MT 100 su priedais (Add TX).

    Nuo plieninių paviršių, pvz. su smėliasrove SA 2 1/2, turi būti pašalintos rūdys bei valcavimo plėvelė.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Kietiklį (komp. B) supilti į pagrindinę masę (komp. A).

    ir maišyti su lėtaeigiu maišytuvu (apie 300-400 aps./min), kol vėl taps homogeninė masė, apie 1 min.

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad nepakankamai išmaišyta.

    Apdirbimui su Airless purkštuvu (pvz. Storch SL 1100 su stūmokliniu siurbliu), paruoštas mišinys gali būti nureguliuojamas su iki 20 M-% V 103 skiediklio iki purškimui tinkamo klampumo.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +10 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C

   • Aukštesnė temperatūra sutrumpina, žemesnė atitinkamai prailgina nurodytą trukmę.

  • Įrankiai / valymas
   • Epoxy volelis, teptukas, platus teptukas arba Airless purkštuvas (pvz. Storch SL 1100 su stūmokliniu siurbliu), tinkamas maišytuvas

   • Tikslesnę informaciją gausite susisiekę su atsakingu vadybininku.

    Darbo įrankiai ir bet kokie nešvarumai turi būti nuvalomi su V 103 skiedikliu nedelsiant, kol dar yra švieži.

    Valymo metu laikytis nustatytų galiojančių apsaugos ir utilizavimo potvarkių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Vėsiai, sausai ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje nepradarytas pakuotes su produktu galima laikyti mažiausiai 12 mėn. (komponentą A) ir 24 mėnesius (komponentą B).

  • Išeiga
   • Pagal registravimo dokumentą

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • C

    Priemonę dėti ant paruošto paviršiaus ir tinkamais įrankiais, pvz. „Epoxy“ voleliu, tolygiai paskirstyti.

    Trisluoksnis panaudojimas keičiant spalvas pagal patikros sertifikatą.

    1,2 kg/m² rišamosios medžiagos trims darbų etapams

  • Bendra informacija
   • Visos pateiktos vertės ir išeigos buvo išgautos laboratorijoje (20 °C) su standartiniais atspalviais. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis

    Netinka dažnai arba nuolatinei šiluminei apkrovai > 60 °C.

    Vieno darbų etapo metu dedamas maksimalus kiekis siekia 0,40 kg/m² ir negali būti viršytas, kad būtų išvengta su tarpinių sluoksnių sukibimu susijusių problemų.

    Paviršiaus pataisymai bei apdirbimas esamuose paviršiuose palieka matomus struktūros "perėjimus"

    Didelės abrazyvinės apkrovos sukelia didesnį nusidėvėjimą.

    Tinkama važinėtis guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, sukeltoms transporto priemonių metaliniais ar poliamidiniais ratais bei dinaminėms taškinėms apkrovoms.

    Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, bei apie ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.