Straipsnio Nr. 627183

  Add 250

  Polimerinis granulatas

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Grūdėtumas maždaug. 0,25 mm
  Granulės tankis 1,1 g/cm³

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Polimero granulės sandarinančių dangų slidumo laipsniui nureguliuoti

  Charakteristikos

  • Bespalvės
  • Lengvai įsimaišo
  • Apdorojimas
   • Paruoštą mišinį naudoti kaip nurodyta atitinkamos sandarinimo priemonės aprašyme

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikant sausai neribotas.

  • Išeiga
   • 1 kg rišiklio iki 0,05 kg

  • Bendra informacija
   • Granulės tinka tik jeigu vienas sluoksnis siekia < 200 µm.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdirbimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir saugos duomenų lapuose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Smulkesnė informacija apie gabenimą, sandėliavimą, naudojimą, utilizavimą bei ekologiją pateikta naujausiuose saugos duomenų lapuose