Prekės kodas 299720

  SL Fill Q3

  Smulkus antipelėsinis glaistas

  Atspalvis: SL Fill Q3 | 2997
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Pelėsio sanavimo sistemų išlyginimas
  • Mažų, uždarų ir dažymui pritaikytų tinkuojamų paviršių paruošimas
  • Paviršių kokybės lygiai Q1-Q3

  Charakteristikos

  • Galima difuzija ir kapiliarų suaktyvinimas
  • Atsparu drėgmei
  • Gerai išlygina ir sukimba
  • Stabilus
  • Išglaistoma itin tolygiai
  • Gali būti naudojamas be grunto ant visų sugeriančių pagrindų
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

   • Paruošimas

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

  • Apdorojimas
   • Kontaktinis sluoksnis

    Priemonę tam skirtais įrankiais dėti kaip kontaktinį sluoksnį.

     

    Paviršiaus formavimas

    VA1_M_718

    Paviršių išlyginti tinkamais įrankiais.

    Paviršiaus apdirbimas po sukietėjimo.

    Po sukietėjimo galima šlifuoti

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Naudoti šviežiai paruoštą, vengti tepimo pradžios žymių

    Skiediniui sukietėjus, jo nebegalima apdoroti įpilant vandens arba šviežio skiedinio.

    Priklausomai nuo aplinkos sąlygų, jeigu vidaus patalpos šildomos arba susidaro skersvėjis, uždėti plėvelę, kad neišdžiūtų per greitai.

    Itin smulkūs įtrūkimai nelaikomi defektu, nes jie neįtakoja paviršiaus savybių

  • Įrankiai / valymas
   • Įrankius plauti vandeniu, kol medžiaga dar neišdžiūvo.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Neleidžia atsirasti pelėsiui ir susidaryti kondensatui tik tada, jeigu naudojamas kartu su pelėsių sanavimui skirtu tinku ir SLP CS plokštėmis.

    Produkto techninės charakteristikos apskaičiuotos laboratorinėmis sąlygomis esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykiniam drėgniui.

    Negalima dengti ant paviršiaus, kurį nuolat veikia gruntinė drėgmė

    Po džiūvimo ir sukietėjimo galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdirbimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis, nei vėliau išlygintas arba "pašiauštas" paviršius. Dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo gali taip pat šiek tiek skirtis atspalviai.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Vanduo, naudojamas mišiniui, turi būti geriamojo vandens kokybės.

    Sudėtyje mažai chromatų pagal Direktyvą 2003/53/EB.

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.