Straipsnio Nr. 299720

  SL Fill Q3

  Smulkus antipelėsinis glaistas

  Atspalvis: SL Fill Q3 | 2997
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Pelėsio sanavimo sistemų išlyginimas
  • Mažų, uždarų ir dažymui pritaikytų tinkuojamų paviršių paruošimas
  • Paviršių kokybės lygiai Q1-Q3

  Charakteristikos

  • Galima difuzija ir kapiliarų suaktyvinimas
  • Atsparu drėgmei
  • Gerai išlygina ir sukimba
  • Stabilus
  • Išglaistoma itin tolygiai
  • Gali būti naudojamas be grunto ant visų sugeriančių pagrindų
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus.

   • Paruošimas

    Pagrindą šiek tiek sudrėkinti.

  • Apdorojimas
   • Kontaktinis sluoksnis

    Priemonę tam skirtais įrankiais dėti kaip kontaktinį sluoksnį.

     

    Paviršiaus formavimas

    VA1_M_718

    Paviršių išlyginti tinkamais įrankiais.

    Paviršiaus apdirbimas po sukietėjimo.

    Po sukietėjimo galima šlifuoti

     

  • Apdorojimo instrukcijos
   • Naudoti šviežiai paruoštą, vengti tepimo pradžios žymių

    Sustingusio skiedinio negalima atnaujinti nei su vandeniu, nei su šviežiai paruoštu nauju skiediniu

    Priklausomai nuo aplinkos sąlygų, jeigu vidaus patalpos šildomos arba susidaro skersvėjis, uždėti plėvelę, kad neišdžiūtų per greitai.

    Itin smulkūs įtrūkimai nelaikomi defektu, nes jie neįtakoja paviršiaus savybių

  • Įrankiai / valymas
   • Darbo įrankius iš karto po darbo plauti su vandeniu.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti sausai, nepradarytoje pakuotėje, apie 12 mėn.

  • Bendra informacija
   • Neleidžia atsirasti pelėsiui ir susidaryti kondensatui tik tada, jeigu naudojamas kartu su pelėsių sanavimui skirtu tinku ir SLP CS plokštėmis.

    Charakteristiniai produkto duomenys buvo nustatyti prie 20 °C ir 65 % santykinės oro drėgmės.

    Negalima dengti ant paviršiaus, kurį nuolat veikia gruntinė drėgmė

    Po džiūvimo ir sukietėjimo galutinis atspalvis priklauso nuo aplinkos sąlygų ir apdirbimo metodo. Pavyzdžiui, šviežiai išlygintas paviršius atrodo šviesesnis, nei vėliau išlygintas arba "pašiauštas" paviršius. Dėl to paties produkto skirtingo grūdėtumo gali taip pat šiek tiek skirtis atspalviai.

    Negalima naudoti ant gipsinio pagrindo!

    Įmaišomas vanduo turi atitikti geriamo vandens kokybę

    Sudėtyje mažai chromatinių medžiagų, pagal RL 2003/53/EB

    Visuomet atlikti testus ant bandomojo ploto!

    Jei darbai atliekami ne pagal naujausius techninius nurodymus, būtina tai suderinti su atsakingu darbuotoju.

    Atliekant darbus būtina laikytis naujausių reglamentų ir bandymų sertifikatų nurodymų.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.