Straipsnio Nr. 300501

  VZ MB

  Skystas lėtiklis skirtas MB 2K

  Produkto charakteristikos

  Charakteristikos pristatymo metu

  Išvaizda Skaidrus skystis
  Tankis (20 °C) Apie 1,02 g/cm³
  Tirpumas Vandenyje: disperguojama

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • MB 2K apdirbimo laiko prailginimas

  Charakteristikos

  • Skystina MB 2K ir lėtina medžiagos kietėjimą
  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikyti gerai uždarytoje originalioje pakuotėje, vaikams neprieinamoje, sausoje, vėsioje vietoje, gerai vėdinamoje patalpoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio

  • Išeiga
   • Max. 250 ml/ 25 kg MB 2K

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius. Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

  • Saugumas / taisyklės
   • Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.