Prekės kodas 697511

  Epoxy AS Color

  Elektrostatinį krūvį išsklaidanti danga

  Atspalvis:
  Spec. atspalviai užsakant > 100 kg | 6975
  Atspalvis: Spec. atspalviai užsakant > 100 kg | 6975
  Pasirinkite atspalvį
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,6 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 3900 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,1 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 340 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,5 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 1600 mPa s

  Po reakcijos

  Kietumas pagal Šoro D skalę po 28 dienų > 78

  * Gaisrinio bandymo klasė apibrėžtose sistemose (žr. bandymo ataskaitą „Gaisrinė klasifikacija. Remmers išsklaidančios sistemos“)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Elektrostatinį krūvį išsklaidanti danga

  Charakteristikos

  • Elektrostatinį krūvį išsklaidanti danga
  • Atsparumas mechaniniam poveikiui
  • Atsparumas cheminiam poveikiui
  • Mašininių dažų ir grindų dangos suderinamumo testas
  • Gali būti atspari slydimui (sistemoje)
  • Ant dangos galima važiuoti rankiniais ir mechaniniais padėklų krautuvais
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

    Būtina naudoti tinkamą „Remmers Epoxy“ gruntą arba „Epoxy“ glaistą, skirtą įbrėžimams išlyginti.

   • Paruošimas

    Prieš dengiant produktą ant pagrindo, jį reikia išlyginti, pvz., naudojant glaistą, skirtą įbrėžimams išlyginti.

    Išsami informacija pateikta atitinkamo produkto galiojančiame techniniame aprašyme.

    Produktą „Epoxy Conductive“ kaip skersinį elektrai laidų sluoksnį visada dengti vadovaujantis galiojančiu techniniu aprašymu.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.)

    ir sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Dantytoji mentelė, dantytoji glaistyklė, kilpinis volelis, dygliuotas volelis, tinkamas maišytuvas

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn. (A komp.) ir 24 mėn. (B komp.).

  • Išeiga
   • Žr. naudojimo pavyzdžius

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Danga

    Nurodyti apytiksliai suvartojimo kiekiai nustatyti apdorojant lygius, suniveliuotus pagrindus.

    Medžiagą paskirstyti ant paruošto paviršiaus ir paskleisti tinkamomis priemonėmis, pvz., dantytąja mentele arba dantytąja glaistykle.

    Galiausiai sluoksnį išlyginti kilpiniu voleliu arba dygliuotu voleliu.

    apie 1,8–2,5 kg/m² rišiklio

   • Bazinis sluoksnis šiurkštiems paviršiams

    Medžiagą paskirstyti ant paruošto ploto ir paskleisti tinkama dantytąja mentele ar dantytąja glaistykle; prireikus išlyginti dygliuotu voleliu.

    Dar neišdžiūvusį bazinį sluoksnį gausiai apibarstyti „Ceramix Conduct 04/08“.

    Dangai sukietėjus, pašalinti neprilipusios medžiagos perteklių.

    apie 1,4 kg/m² rišiklio ir
    5–6 kg/m² „Ceramix Conduct 04/08“

   • Galutinis lakavimas

    Medžiagą paskleisti ant paruošto paviršiaus, tolygiai paskirstyti gumine glaistykle ir galiausiai kryžminiais judesiais voluoti epoksidiniu voleliu.

    apie 0,6–0,7 kg/m² rišiklio

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

    Produktas yra laidus elektros srovei dėl jame esančio anglies pluošto. Gerai dengiančiuose ir tamsių atspalvių dažuose šių pluoštų beveik nematyti. Silpnai dengiančių atspalvių nerekomenduojama naudoti, nes gali matytis anglies pluošto elementai ir galimai persišviesti juodas skersinis laidusis sluoksnis.

    Naudojant produktą kaip galutinį sandarinimo sluoksnį dėl būdingos užpildo granulių spalvos gali būti ribotos šviesių atspalvių padengimo savybės.

    Prieš dengiant dangos sluoksnį reikia įsitikinti, kad skersinis laidusis sluoksnis ir jungtys veikia tinkamai. Patikros rezultatus įtraukti į matavimo protokolą.

    Dėl mažos oro drėgmės gali padidėti varža, o dėl netolygaus storio arba storesnio dangos sluoksnio danga gali tapti visiškai nelaidi elektros srovei.

    Jei suformuojamas per plonas produkto sluoksnis, juo dengiamas paviršius su posvyriu arba dirbama esant žemai temperatūrai, gali nukentėti optinis suformuoto sluoksnio vaizdas.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

    Jei paviršiumi juda transporto priemonės, kurių ratai yra metaliniai ar pagaminti iš poliamido, arba paviršius apkraunamas dinamine apkrova taškiniu būdu, kartais paviršiaus nusidėvėjimas gali būti intensyvesnis.

    Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

    Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape ir brošiūroje „Epoksidinių dervų naudojimas statybų pramonėje ir jų poveikis aplinkai“ (Deutsche Bauchemie e.V., 2-asis leidimas, 2009 m.).

  Galimi sistemos produktai