Prekės kodas 654201

  Crete ACC

  „Crete“ sistemos greitintuvas

  Produkto charakteristikos

  1K pristatymas

  Tankis (20 °C) 0,96 g/cm³
  Klampumas (20 °C) 600 mPa s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  Charakteristikos

  • Paprastas dozavimas
  • „Crete“ sistemos kietėjimo greitintuvas
  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 9 mėn.

  • Išeiga
   • žr. lentelę skirsnyje „Panaudojimo pavyzdžiai“

  • Panaudojimo pavyzdžiai

   • Crete TF 60
    Panaudojimo būdas
    Temperatūra (°C)
    Kat. kiekis (g)
    Apdorojimo trukmė (min.)
    Galima vaikščioti / galima dengti kitą sluoksnį (val.)
    Atsparumas vandeniui (val.)
    Gruntas / sandariklis
    8
    200
    10
    4
    5

    13
    150
    10
    4
    5

    20
    100
    10
    4
    5

    Į nurodytą apdorojimo trukmę įskaičiuotas volavimas, paruošimas ir, prireikus, išlyginimas. Nurodyti kat. kiekiai taikomi 10 kg „Crete TF 60“ standartinei talpyklai.

    Crete SL 80
    Panaudojimo būdas
    Temperatūra (°C)
    Kat. kiekis (g)
    Apdorojimo trukmė (min)
    Galima vaikščioti / galima dengti kitą sluoksnį (val.)
    Išlyginamasis sluoksnis
    8
    150
    8
    6:00
    13
    75
    8
    7:30
    20
    50
    12
    7:30
    Į nurodytą apdorojimo trukmę įskaičiuotas volavimas, paruošimas ir, prireikus, išlyginimas. Nurodyti kat. kiekiai taikomi 20 kg „Crete SL 80“ standartinei talpyklai.

    Crete BL 120
    Panaudojimo būdas
    Temperatūra (°C)
    Kat. kiekis (g)
    Apdorojimo trukmė (min.)
    Galima vaikščioti / galima dengti kitą sluoksnį (val.)
    Savaime išsilyginantis skiedinys
    8
    150
    10
    6:30
    13
    75
    8
    7
    20
    50
    6
    7:30
    Išlyginamasis sluoksnis
    8
    100
    8
    8
    13
    75
    8
    6:30
    20
    50
    6
    7
    Į nurodytą apdorojimo trukmę įskaičiuotas volavimas, paruošimas ir, prireikus, išlyginimas. Nurodyti kat. kiekiai taikomi 26 kg „Crete BL 120“ standartinei talpyklai.

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos pirmiau nurodytos vertės ir suvartojimo kiekiai buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis. Apdorojimo vietoje vertės gali šiek tiek skirtis.

    Naudojant greitintuvą sutrumpėja apdorojimo laikas. Priklausomai nuo naudojamo kiekio, ant paviršiaus gali atsirasti glaistymo arba volavimo žymių.

    Ant gretimų paviršių naudoti tik medžiagą, kurios sudėtyje yra tokia pat greitintuvo dalis.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemų struktūrą ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose, apdorojimo instrukcijose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.