Prekės kodas 143211

  Epoxy WHG Color AS

  Elektrostatinį krūvį išsklaidanti, cheminiam poveikiui atspari, įtrūkius perdengianti danga

  Atspalvis:
  Šviesiai pilkas/Lichtgrau (RAL 7035) | 1432
  Atspalvis: Šviesiai pilkas/Lichtgrau (RAL 7035) | 1432
  Pasirinkite atspalvį
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,70 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 4500 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,06 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 450 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,50 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 2000 mPa s

  Po reakcijos

  Atsparumas lenkimui apie 17 N/mm² *
  Atsparumas gniuždymui apie 45 N/mm² *
  Kietumas pagal Šoro D skalę (po 28 d.) 59

  * Epoksidinės dervos skiedinys 1 : 10 su standartiniu smėliu ** Gaisrinio bandymo klasė apibrėžtose sistemose (žr. bandymo ataskaitą „Gaisrinė klasifikacija. Remmers krūvį išsklaidančios sistemos“)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Elektrostatinį krūvį išsklaidanti, cheminiam poveikiui atspari, įtrūkius perdegianti danga
  • Sistemoje „SL Floor WHG AS“ (leidimo Nr. Z-59.12-303) naudojama danga

  Charakteristikos

  • Elektrostatinį krūvį išsklaidanti danga
  • Statinis įtrūkių perdengimas
  • Didelis atsparumas cheminiam poveikiui
  • Sunkiai užsiliepsnoja
  • Ant dangos galima važiuoti rankiniais ir mechaniniais padėklų krautuvais
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Gruntuoto paviršiaus tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

    Būtina naudoti tinkamus „Remmers Epoxy" serijos gruntus, glaistus, skirtus įbrėžimams išlyginti, arba skiedinius.

    Dirbant pagal bendrąjį statybos leidimą, pagrindas turi atitikti bendrojo statybos leidimo reikalavimus. Turi būti naudojami jame išvardyti sistemos produktai.

   • Paruošimas

    Prieš dengiant produktą ant pagrindo, jį reikia išlyginti, pvz., naudojant glaistą, skirtą įbrėžimams išlyginti.

    Išsami informacija pateikta atitinkamo produkto galiojančiame techniniame aprašyme.

    Produktą „Epoxy Conductive“ kaip skersinį elektrai laidų sluoksnį visada dengti vadovaujantis galiojančiu techniniu aprašymu.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

    Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Dantytoji mentelė, dantytoji glaistyklė, dygliuotas volelis (metalinis), glaistyklė, epoksidinis volelis, tinkamas maišytuvas

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Žr. naudojimo pavyzdžius

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Danga

    Medžiagą paskleisti ant paruošto paviršiaus ir paskirstyti tinkamais įrankiais, pvz., dantytąja mentele arba dantytąja glaistykle.

    Galiausiai apdoroti dygliuotu (metaliniu) voleliu.

    ne mažiau kaip 1,5 kg/m² rišiklio

   • Bazinis sluoksnis šiurkštiems paviršiams

    Medžiagą be užpildo paskleisti ant paruošto paviršiaus, paskirstyti tinkama dantytąja mentele arba dantytąja glaistykle ir prireikus papildomai apdoroti dygliuotuoju voleliu.

    Dar šviežią bazinį sluoksnį gausiai apibarstyti tinkamu silicio karbidu.

    Dangai sukietėjus, pašalinti neprilipusios medžiagos perteklių.

    ne mažiau kaip 1,0 kg/m² rišiklio

   • Galutinis lakavimas
  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Nurodyti apytiksliai suvartojimo kiekiai nustatyti apdorojant lygius, suniveliuotus pagrindus.

    Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

    Ant paviršiaus matosi anglies pluoštas. Apdorojant gali susiformuoti anglies pluošto gumulėliai.

    Nenaudoti silpnai dengiančių atspalvių, nes gali persišviesti juodas tarpinis laidusis sluoksnis.

    Prieš dengiant dangos sluoksnį reikia įsitikinti, kad tarpinis laidusis sluoksnis ir jungtys veikia tinkamai. Patikros rezultatus įtraukti į matavimo protokolą.

    Dėl mažos oro drėgmės gali padidėti varža, o dėl netolygaus storio arba storesnio dangos sluoksnio danga gali tapti visiškai nelaidi elektros srovei.

    Mišinys užtepamas dantytąja mentele arba dantytąja glaistykle. Apdorojant išlyginamąja mentele arba išlyginamąja glaistykle, gali likti matomos žymės.

    Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

    Jei paviršiumi juda transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais ir paviršių veikia dinaminės taškinės apkrovos, kartais paviršiaus nusidėvėjimas gali būti intensyvesnis.

    Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape ir brošiūroje „Epoksidinių dervų naudojimas statybų pramonėje ir jų poveikis aplinkai“ (Deutsche Bauchemie e.V., 3-iasis leidimas, 2022 m.).

  Galimi sistemos produktai