Prekės kodas 455102

  Kupferlitze

  Lipni vario folijos juosta

  Produkto charakteristikos

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Elektrai laidžių sistemų sudedamoji dalis
  • Vario folijos juosta, naudojama sistemoje „SL Floor WHG AS“ (Bendrasis statybos leidimas Z-59.12-303)

  Charakteristikos

  • Lipni juosta
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Gruntuotas pagrindas be porų turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Prieš dengiant produktą ant pagrindo, jį reikia išlyginti, pvz., naudojant glaistą, skirtą įbrėžimams išlyginti.

    Būtina naudoti tinkamus „Remmers Epoxy" serijos gruntus, glaistus, skirtus įbrėžimams išlyginti, arba skiedinius.

    Detalesnė informacija pateikiama atitinkamo gaminio techniniame aprašyme bei sistemos rekomendacijose.

   • Paruošimas

    Prieš dengiant reikia paruošti įžeminimo elementus ir varinę įviją, atsižvelgiant į ploto dydį ir formą. Būtina užtikrinti, kad nei vienas paviršiaus taškas nebūtų nutolęs nuo įžeminimo vietos ar prie jos prijungtos varinės įvijos daugiau kaip 10 m.

    Ekvipotencialiųjų sujungimų darbus turi atlikti įgaliotoji specialisuota įmonė.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikant sausai neribotas.

  • Išeiga
   • apie 0,1–0,5 m/m²

  • Saugumas / taisyklės
   • Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.