Panaudojimo sritys

 • Dekoratyvinių žvirgždo dangų rišiklis
 • Pabarstų dangų viršutinis sandarinimo sluoksnis
 • Tankių drožlių dangos tvirtinimo sluoksnis
 • Skaidri danga
 • TÜV PROFICERT sertifikuotų interjero sisteminių dangų sudedamoji dalis (707106482-1)

Charakteristikos

 • Beveik negeltonuoja
 • Atsparumas mechaniniam poveikiui
 • Sudėtyje nėra plastifikatorių, nonilfenolių ir alkilfenolių
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

   Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

   Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

   Būtina naudoti tinkamą „Remmers Epoxy“ gruntą arba „Epoxy“ glaistą, skirtą įbrėžimams išlyginti.

   Išsami informacija pateikta atitinkamo produkto galiojančiame techniniame aprašyme.

 • Paruošimas
  • Kombinuota pakuotė

   Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

   Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

   (apie 300–400 aps./min.).

   Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

   Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

   Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

 • Apdorojimas
  • Apdorojimo sąlygos

   Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +12 °C ir ne aukštesnė nei +30 °C

  • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

 • Įrankiai / valymas
  • Išlyginamoji mentelė, dantytoji mentelė, dantytoji glaistyklė, guminė glaistyklė, epoksidinis volelis, dygliuotas volelis, maišytuvas arba priverstinės sąveikos maišytuvas

  • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

   Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

   Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn. (A komp.) ir 24 mėn. (B komp.).

 • Išeiga
  • Žr. naudojimo pavyzdžius

 • Panaudojimo pavyzdžiai
  • Sintetinės dervos skiedinys

   Iki 1 : 12,5 masės dalimis užpildytą medžiagą paskleisti glaistykle, sutankinti ir išlyginti.

   Sluoksnio storio milimetrui:
   apie 0,16 kg/m² rišiklio ir 2,0 kg/m² „Ceramix 20/30“

  • Skaidri danga

   Medžiagą dengti ant paruoštos, tam tinkamos „Remmers“ dangos ir paskirstyti tam skirtais įrankiais, pvz., dantytąja mentele arba dantytąja glaistykle.

   Galiausiai apdoroti dygliuotu (metaliniu) voleliu.

   Dangai sukietėjus padengti, pvz., „PUR Top M Plus“ sluoksniu.

   Naudojant kitus pagrindus ar sistemos komponentus, būtina patikrinti jų suderinamumą.

   apie 1,5 kg/m² rišiklio

  • Fiksavimas pabarstams

   Medžiagą dengti ant paruošto paviršiaus, paskirstyti tinkama gumine glaistykle ar išlyginamąja mentele ir galiausiai išlyginti epoksidiniu voleliu kryžminiais judesiais.

   Norint išgauti lygų paviršių, reikia dengti daug sluoksnių. Dangai sukietėjus, padengti sandarinimo sluoksniu.

   apie 0,3 kg/m² rišiklio (priklausomai nuo pabarstų)

  • Galutinis lakavimas

   Medžiagą dengti ant paruošto paviršiaus, paskirstyti tinkama gumine glaistykle ar išlyginamąja mentele ir galiausiai išlyginti epoksidiniu voleliu kryžminiais judesiais.

   apie 0,5–0,7 kg/m² rišiklio (priklausomai nuo pabarstų)

 • Bendra informacija
  • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

   Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

   Jei paviršiumi juda transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais ir paviršių veikia dinaminės taškinės apkrovos, kartais paviršiaus nusidėvėjimas gali būti intensyvesnis.

   Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

   Dėl žemos apdorojimo aplinkos temperatūros gali sumažėti atsparumas vandeniui. Vandens veikiamus paviršius galima apdoroti, kai oro ir objektų temperatūra yra aukštesnė nei 12 °C.

   Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

   Atsparumas UV spinduliams pagerėja padengus tinkamą sandarinimo sluoksnį.

   Netinka naudoti lauke.

   Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

 • Saugumas / taisyklės
  • Tik profesionaliam naudojimui!

   Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape ir brošiūroje „Epoksidinių dervų naudojimas statybų pramonėje ir jų poveikis aplinkai“ (Deutsche Bauchemie e.V., 3-iasis leidimas, 2022 m.).