Prekės kodas 686134

  Crete HF 130

  PU betono skiedinys

  Atspalvis: Crete HF 130 | 6861

  Produkto charakteristikos

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 2,04 g/cm³ (4K-mišinys)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • PU betono skiedinys chemines ir temperatūrines apkrovas patiriančiose sistemose

  Charakteristikos

  • Didelis atsparumas cheminių medžiagų poveikiui
  • Itin atsparus mechaniniam poveikiui
  • Pralaidus vandens garams
  • Atlaiko pastovias temperatūras iki 130 °C
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Galima dengti tik ant betoninio pagrindo ar išlyginamojo sluoksnio, gruntuoto produktais „Crete TF 60“ arba „Crete FP“.

    Gruntuotas pagrindas be porų turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

    Betonas ne daugiau kaip 6 M-% drėgmės

    Cemento išlyginamasis sluoksnis ne daugiau kaip 6 M-% drėgmės

  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Glaistyklė, mentelė, maišytuvas

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Uždaroje originalioje pakuotėje, kuri laikoma vėsioje, sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio patalpoje, produktą galima sandėliuoti mažiausiai 12 mėn. (B ir D komp.) ir mažiausiai 6 mėn. (C ir A komp.).

  • Išeiga
   • Žr. panaudojimo pavyzdžiai

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Sintetinės dervos skiedinys

    Medžiagą nedelsiant tolygiai paskirstyti paviršiuje ir apdirbti su tam skirta glaistykle

    18-24 kg/m²

  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

    Siekiant apriboti padengtą plotą, būtina įpjauti pakankamai ankerinių griovelių (pjūvio plotis ir gylis turi būti dvigubai didesnis nei dangos sluoksnio storis).

    Lyginant pagrindą reikia įsitikinti kad paviršiaus poros liktų atviros.

    Gauta paviršiaus tekstūra labai priklauso nuo statybvietės sąlygų ir apdorojimo. Dėl šios priežasties paviršiaus tekstūrai netaikoma atsakomybė už gaminius su trūkumais.

    Paprastai poliuretancementinės dangos laikomos funkcionaliomis grindų dangomis, kurių išvaizdai netaikomi aukšti reikalavimai ir kurių spalva gali kisti.

    Net jei dengimo darbai atliekami tinkamai, vis tiek galimi atspalvių pakitimai, klojimo žymės, gali atsirasti ruoželiai ir nedidelės balutės.

    Dėl trumpo reagavimo laiko dengimo darbai turi būti gerai suplanuoti ir jiems turi būti tinkamai pasiruošta.

    Jei suformuojamas per plonas produkto sluoksnis arba dirbama esant žemai temperatūrai, gali nukentėti suformuoto sluoksnio išvaizda.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

    Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminėms taškinėms apkrovoms.

    Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

    Atsparumas cheminių medžiagų poveikiui turi būti vertinamas priklausomai nuo terpės temperatūros (žr. atsparumo cheminių medžiagų poveikiui sąrašą).

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

  Galimi sistemos produktai