Panaudojimo sritys

 • Skiedinio danga, skirta plotams, kuriuos veikia didelė cheminė, šiluminė ir mechaninė apkrova

Charakteristikos

 • Didelis atsparumas cheminių medžiagų poveikiui
 • Didelis atsparumas mechaniniam poveikiui
 • Pralaidumas vandens garams
 • Šiluminis atsparumas iki 130 °C
 • Terminio šoko apkrova iki 180 °C (priklausomai nuo sistemos)
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

   Galima dengti tik ant betoninio pagrindo ar išlyginamojo sluoksnio, gruntuoto produktais „Crete TF 60“ arba „Crete FP“.

   Gruntuotas pagrindas be porų turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

   Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

   Betonas ne daugiau kaip 6 M-% drėgmės

   Cemento išlyginamasis sluoksnis ne daugiau kaip 6 M-% drėgmės

 • Apdorojimas
  • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

 • Įrankiai / valymas
  • Dantytoji glaistyklė, mentelė / smailioji mentelė, maišytuvas ir prireikus priverstinės sąveikos maišytuvas

  • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

   Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

   Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 6 mėn. (A komp.), 12 mėn. (B ir C komp.) ir 18 mėn. (D komp.).

 • Išeiga
  • Žr. panaudojimo pavyzdžius

 • Panaudojimo pavyzdžiai
  • Sintetinės dervos skiedinys
  • Danga

   Medžiagą nedelsiant tolygiai paskirstyti tinkama dantytąja glaistykle ir iš karto išlyginti mentele / smailiąja mentele.

   18–24 kg/m²

 • Bendra informacija
  • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

   Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

   Siekiant apriboti padengtą plotą, būtina įpjauti pakankamai ankerinių griovelių (pjūvio plotis ir gylis turi būti dvigubai didesnis nei dangos sluoksnio storis).

   Lyginant pagrindą reikia įsitikinti kad paviršiaus poros liktų atviros.

   Gauta paviršiaus tekstūra labai priklauso nuo statybvietės sąlygų ir apdorojimo. Dėl šios priežasties paviršiaus tekstūrai netaikoma atsakomybė už gaminius su trūkumais.

   Paprastai poliuretancementinės dangos laikomos funkcionaliomis grindų dangomis, kurių išvaizdai netaikomi aukšti reikalavimai ir kurių spalva gali kisti.

   Net jei dengimo darbai atliekami tinkamai, vis tiek galimi atspalvių pakitimai, klojimo žymės, gali atsirasti ruoželiai ir nedidelės balutės.

   Dėl trumpo reagavimo laiko dengimo darbai turi būti gerai suplanuoti ir jiems turi būti tinkamai pasiruošta.

   Jei suformuojamas per plonas produkto sluoksnis arba dirbama esant žemai temperatūrai, gali nukentėti suformuoto sluoksnio išvaizda.

   Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

   Jei paviršiumi juda transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais ir paviršių veikia dinaminės taškinės apkrovos, kartais paviršiaus nusidėvėjimas gali būti intensyvesnis.

   Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

   Atsparumas cheminių medžiagų poveikiui turi būti vertinamas priklausomai nuo terpės temperatūros (žr. atsparumo cheminių medžiagų poveikiui sąrašą).

   Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

 • Saugumas / taisyklės
  • Tik profesionaliam naudojimui!

   Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Galimi sistemos produktai