Panaudojimo sritys

 • „Crete“ sistemos greitai stingstantis gruntas

Charakteristikos

 • Greitai galima dengti kitą sluoksnį
 • Didelis atsparumas temperatūros pokyčiams
 • Pralaidumas vandens garams
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

   Galima dengti tik ant betoninio pagrindo ar cementinio išlyginamojo sluoksnio.

   Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

   Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

   Betonas ne daugiau kaip 6 M-% drėgmės

   Cemento išlyginamasis sluoksnis ne daugiau kaip 6 M-% drėgmės

  • Paruošimas

   Pagrindą paruošti tam skirtomis priemonėmis, pvz., deimantiniu šlifuokliu arba šratavimo mašina, kad jis atitiktų pirmiau nurodytus reikalavimus.

   Ištrupėjusias ar pažeistas pagrindo vietas užpildyti „Remmers PCC“ sistemos priemonėmis lygiai su paviršiumi.

   Priklausomai nuo sistemos, įpjauti pakankamai ankerinių griovelių.

 • Apdorojimas
  • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

 • Įrankiai / valymas
  • Išlyginamoji mentelė

  • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

   Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

   Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • Uždaroje originalioje pakuotėje, kuri laikoma vėsioje, sausoje ir apsaugotoje nuo šalčio patalpoje, produktą galima sandėliuoti mažiausiai 12 mėn. (B ir D komp.) ir mažiausiai 6 mėn. (C ir A komp.).

 • Panaudojimo pavyzdžiai
  • Gruntavimas

   Visą medžiagą paskleisti ant paviršiaus ir nedelsiant išlyginti išlyginamąja mentele, kad paviršiaus poros būtų visiškai užpildytos.

   apie 0,6–2 kg/m² rišiklio (priklausomai nuo pagrindo)

 • Bendra informacija
  • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

   Gauta paviršiaus tekstūra labai priklauso nuo statybvietės sąlygų ir apdorojimo. Dėl šios priežasties paviršiaus tekstūrai netaikoma atsakomybė už gaminius su trūkumais.

   Net jei dengimo darbai atliekami tinkamai, vis tiek galimi atspalvių pakitimai, klojimo žymės, gali atsirasti ruoželiai ir nedidelės balutės.

   Dėl trumpo reagavimo laiko dengimo darbai turi būti gerai suplanuoti ir jiems turi būti tinkamai pasiruošta.

   Dėl per didelio sluoksnio storio gali susidaryti pūslės.

   Jei suformuojamas per plonas produkto sluoksnis arba dirbama esant žemai temperatūrai, gali nukentėti suformuoto sluoksnio išvaizda.

    

   Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.