Prekės kodas 605530

  PUR Color Top OS

  Pigmentinis „OS 11“ sistemų viršutinio sluoksnio lakas

  Atspalvis:
  Spec. atspalviai užsakant 120 kg ir daugiau | 6055
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,68 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 1400 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,05 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 2300 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,45 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 1100 mPa s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Viršutinio sluoksnio lakas sistemose „Remmers Deck OS 11a - II“ ir „Remmers Deck OS 10 M“
  • Viršutinio sluoksnio lakas sistemoje „Remmers Deck OS 14“ pagal Techninės priežiūros gaires (Gelbdruck, 2016 m.)

  Charakteristikos

  • Atsparumas šviesos poveikiui
  • Tvirtas ir elastingas
  • Atsparumas mechaniniam poveikiui
  • Atsparumas cheminiam poveikiui
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Tinkamas pagrindas – „Remmers“ sistemos „Deck OS 11a - II“ baziniai sluoksniai, pilnai apibarstyti kvarciniu smėliu.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

    Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Guminė glaistyklė, epoksidinis volelis, maišytuvas

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 0,5–0,8 kg/m² rišiklio

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Galutinis lakavimas

    Medžiagą paskleisti gumine glaistykle ir kryžminiais judesiais paskirstyti tinkamu epoksidiniu voleliu.

    Neleisti, kad susidarytų balutės.

    Siekiant sumažinti dryžių susidarymą, paviršių papildomai valcuoti tinkamu ilgu voleliu viena kryptimi.

    apie 0,5–0,8 kg/m² rišiklio

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Besiribojančius paviršius apdoroti tik tos pačios gamybos partijos produktais.

    Naudojant tamsius ir stipriai pigmentuotus atspalvius, net labai atsargiai apdorojant, paviršius gali patamsėti arba jame gali išryškėti tekstūra. Tokį poveikį sukelia pati sistema, o produkto tinkamumas dėl to nenukenčia. Kylant abejonėms, reikėtų produktą pirmiausia išbandyti bandomajame plote.

    Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminėms taškinėms apkrovoms.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

    Būtina laikytis atitinkamos „Remmers“ sistemos „Deck OS 11“ naudojimo nurodymų.

    Negalima naudoti uždarose patalpose.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.