Prekės kodas 605631

  PUR Color VS

  Sistemų „Remmers Deck OS“ elastingas, sandarinamasis ir dėvimasis sluoksnis

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,52 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 6500 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,23 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 80 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,49 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 3400 mPa s

  Po reakcijos

  Kietumas pagal Šoro D skalę (po 28 d.) apie 68 (ISO 868)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Sistemos „Remmers Deck OS 8 Hybrid“ įtrūkius perdengiantis, elastingas arba dėvimasis sluoksnis
  • Sistemos „Remmers Deck OS 14“ įtrūkius perdengiantis dėvimasis sluoksnis pagal techninės priežiūros gaires („Gelbdruck 2016“)

  Charakteristikos

  • Įtrūkių perdengimas
  • Elastingumas
  • Atsparumas mechaniniam poveikiui
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindas turi būti sausas.

    Tinkamas pagrindas – pvz., paviršiai, paruošti naudojant „Remmers“ produktus produktus „Epoxy Primer PF“ arba „PUR Color ZS“.

    Dėvimąjį sluoksnį įrenkite ne vėliau kaip per 36 valandas po tarpinio sluoksnio.

    Jei laikas viršijamas arba susidaro nepalankios oro sąlygos (lietus), prieš dengiant dėvimąjį sluoksnį reikia naudoti gruntą „PUR Primer S“ (6062) ir prireikus pagrindą pašlifuoti.

    Būtina laikytis nurodyto apdorojimo laiko.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

    Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 103“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

  • Išeiga
   • Žr. naudojimo pavyzdžius

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Danga

    Medžiagą paskleisti ant paruošto paviršiaus ir paskirstyti tinkamais įrankiais, pvz., dantytąja mentele arba dantytąja glaistykle.

    apie 1,5 kg/m²

   • Liejama danga/ užbarstomas sluoksnis

    Kai medžiaga bus užpildyta mišinio santykiu 1:0,2 svorio dalių, supilkite ją ant paruošto paviršiaus, paskleiskite tinkama dantyta mentele / dantytu grandikliu ir, jei reikia, sulyginkite dygliuotu voleliu.

    Dar šviežią pagrindo sluoksnį gausiai pabarstyti ugnimi džiovintu kvarciniu smėliu, kurio grūdėtumas yra 0,3–0,8 mm.

    mažiausiai 1,8–2,0 kg/m² rišiklio (apie 3 mm; OS 10 ir OS 11a)
    mažiausiai 2,5–2,6 kg/m² rišiklio (apie 4 mm; OS 14)
    kiekvienu atveju papildomai 20 % kvarcinio smėlio, kurio grūdėtumas yra 0,1–0,3 mm

  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Pirmąsias 24 valandas po padengimo reikia apsaugoti dangą nuo tiesioginio vandens poveikio, kad nesusidarytų pūslės.

    Būtina apskaičiuoti, kiek papildomos medžiagos reikia, kad būtų pasiektas minimalus sluoksnio storis (dėvimasis sluoksnis) ir išlyginti paviršiaus tekstūros nelygumai.

    Netinka poilsio kambariams.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

    Būtina laikytis sistemų „Remmers Deck OS“ naudojimo nurodymų.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.