Prekės kodas 682626

  PUR Color ZS

  Sistemų „Remmers Deck OS“ elastingas, sandarinamasis ir dėvimasis sluoksnis

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,46 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 500 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,04 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 4000 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,14 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 3600 mPa s

  Po reakcijos

  Atsparumas tempimui 9 N/mm²
  Pailgėjimas po įtrūkimo (DIN 53504 S2) 600 %
  Kietumas pagal Šoro skalę (DIN EN ISO 868) 68

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Sistemų „Remmers Deck OS“ įtrūkius perdengiantis, elastingas ir bazinis sluoksnis

  Charakteristikos

  • Įtrūkių perdengimas
  • Sudėtyje nėra tirpiklių
  • Itin elastingas
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

    Tinkamas pagrindas gali būti, pvz., paviršiai, paruošti naudojant gruntą „Epoxy Primer PF“.

    Įtrūkius perdengiantį sluoksnį reikia paskirstyti ne vėliau kaip per 24 val. po gruntavimo.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Kietiklį (B komp.) supilti į gerai išmaišytą pagrindinę masę (A komp.)

    Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 103“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 9 mėn.

  • Išeiga
   • Žr. naudojimo pavyzdžius

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Danga

    Medžiagą paskleisti ant paruošto paviršiaus ir paskirstyti tinkamais įrankiais, pvz., dantytąja mentele arba dantytąja glaistykle.

    apie 1,7–1,8 kg/m² rišiklio (1,5 mm; OS 11a)
    apie 2,3–2,4 kg/m² rišiklio (2 mm; OS 10 M, OS 14)

   • Liejama danga/ užbarstomas sluoksnis

    Medžiagą, užpildytą santykiu 1 : 0,3 masės dalimis, užpilti ją ant paruošto paviršiaus ir paskleisti tinkama dantytąja mentele arba dantytąja glaistykle.

    Jei reikia, galiausiai sulyginti dygliuotu voleliu.

    Dar šviežią pagrindo sluoksnį gausiai pabarstyti ugnimi džiovintu kvarciniu smėliu, kurio grūdėtumas yra 0,3–0,8 mm.

    ne mažiau kaip 2,1 kg/m² rišiklio (OS 11b) ir
    0,63 kg/m² kvarcinio smėlio, kurio grūdėtumas yra 0,1–0,3 mm

  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Pirmąsias 24 valandas po padengimo reikia apsaugoti dangą nuo tiesioginio vandens poveikio, kad nesusidarytų pūslės.

    Būtina apskaičiuoti, kiek papildomos medžiagos reikia, kad būtų pasiektas minimalus sluoksnio storis (dėvimasis sluoksnis) ir išlyginti paviršiaus tekstūros nelygumai.

    Netinka poilsio kambariams.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

    Būtina laikytis sistemų „Remmers Deck OS“ naudojimo nurodymų.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.