Prekės kodas 27003025

  Kvarcinis smėlis 0,1–0,3 mm

  Ugnimi išdžiovintas kvarcinio smėlio mišinys

  variantas
  270030 | Kvarcinis smėlis / Quarzsand 0,1-0,3 mm
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Forma Tvirta
  Grūdėtumas apie 0,1–0,3 mm
  Tūrinis tankis 1,5 g/cm³

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Atitinkamų „Remmers“ sistemų užpildas

  Charakteristikos

  • Išplautas
  • Išdžiovintas ugnimi
  • Apdorojimas
   • Naudojimą, užpildymo lygį ir apdorojimą lemia paskirtis ir dervos bei kietiklio sistema.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikant sausai neribotas.

  • Išeiga
   • Priklausomai nuo naudojimo (žr. atitinkamo rišiklio Techninių duomenų lapą)

  • Bendra informacija
   • Maksimalus pripildymo lygis priklauso nuo naudojamo rišiklio, sluoksnio storio ir statybvietės sąlygų.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.