Prekės kodas 689002

QP 100

Labai greitai reaguojanti skaidri sintetinė derva-rišiklis

Produkto charakteristikos

A komp.

Tankis (20 °C) 1,1 g/cm³
Klampumas (25 °C) 995 mPa s

B komp.

Tankis (20 °C) 1,3 g/cm³
Klampumas (25 °C) 425 mPa s

C komp.

Tankis (20 °C) 1,0 g/cm³
Klampumas (25 °C) < 1 mPa s

Mišinys (3K)

Tankis (20 °C) 1,2 g/cm³
Klampumas (25 °C) 545 mPa s

Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

Panaudojimo sritys

 • Šiurkščių paviršių bazinis sluoksnis
 • Naudojamas spaudimui atspariems skiediniams, savaime išsilyginančioms dangoms gaminti

Charakteristikos

 • Visiškas sukietėjimas nuo +3 °C
 • Atsparumas mechaniniam poveikiui
 • Greitas kietėjimas esant ilgam apdorojimo laikui
 • Pasiruošimas darbui
  • Reikalavimai pagrindui

   Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

   Pagrindo vidutinis tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

   Būtina naudoti „Remmers“ gruntus: „QP Primer“, „Epoxy MT 100“, „Epoxy ST 100“, „Epoxy FAS 100“.

   Naudojant kaip apsaugą nuo šarmų, privalomas gruntavimas, užpildantis poras.

   Detalesnė informacija pateikiama atitinkamo gaminio techniniame aprašyme bei sistemos rekomendacijose.

 • Paruošimas
  • Kombinuota pakuotė

   Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

   Vėliau supilti visą C komp.

   Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

   (apie 300–400 aps./min.).

   Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

   Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

 • Apdorojimas
  • Apdorojimo sąlygos

   Aplinkos ir pagrindo temperatūra ne žemesnė kaip 0 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C. Medžiagos temperatūra ne žemesnė kaip +10 °C.

  • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja, ypač jei yra didelė oro drėgmė.

   Medžiagos kietėjimą galima pagreitinti papildomai pridedant „QP Cat“
   (žr. Techninų duomenų lapą).
   Tai ypač rekomenduojama, kai pagrindo temperatūra yra < +12 °C.

 • Įrankiai / valymas
  • Dantytoji mentelė, dantytoji glaistyklė, guminė glaistyklė, epoksidinis volelis, dygliuotas volelis, tinkamas maišymo prietaisas

  • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

   Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

   Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

 • Sandėliavimas / galiojimas
  • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn.

 • Išeiga
  • Priklausomai nuo panaudojimo (žr. Techninių duomenų lapą)

 • Panaudojimo pavyzdžiai
  • Išlyginamasis sluoksnis/ šiurkštumų išlyginimas

   Iki 1 : 1 masės dalimis užpildytą medžiagą užpilti ant paviršiaus, paskleisti ją tinkama mentele ir prireikus išlyginti dygliuotu voleliu.

   Apie 0,85 kg/m² rišiklio ir 0,85 kg/m² „Selectmix 01/03“ sluoksnio storio milimetrui

  • Sintetinės dervos skiedinys

   Iki 1 : 10 masės dalimis užpildytą medžiagą lieti dar neišdžiūvusio epoksidinės dervos jungiamojo sluoksnio, paskirstyti išlyginamąja mentele ir išlyginti.

   Apie 0,2 kg/m² rišiklio ir 2,0 kg/m² „Selectmix 0/10“ sluoksnio storio milimetrui

  • Bazinis sluoksnis šiurkštiems paviršiams

   Medžiagą, užpildytą 1 : 1 masės santykiu, tepti ant paruošto ploto ir paskirstyti tinkama dantyta mentele/ dantytomis šukomis.

   Nedelsiant apdoroti dygliuotu voleliu.

   Šviežiai padengtą bazinį sluoksnį nedelsiant gausiai apibarstyti tam skirtais pabarstais.

   apie 0,85 kg/m² rišiklio ir
   apie 0,85 kg/m² „Selectmix 01/03“

  • Fiksavimas pabarstams
  • Galutinis lakavimas
 • Bendra informacija
  • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

   Norint išgauti kiek įmanoma tolygesnį paviršių, pasitelkti pakankamai kvalifikuotus darbuotojus.

   Skirtingi padengimo būdai, stiprus skersvėjis ir dideli paviršiaus temperatūros skirtumai gali nulemti nevienodą paviršiaus išvaizdą dėl blizgumo netolygumų.

   Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

   Medžiagai kietėjant ir vykstant reakcijai pakyla temperatūra, todėl būtina laikytis nurodytų sluoksnio storių.

   Didesni medžiagos likučiai kibire gali būti nespėti išdirbti per nurodytą apdirbimo laiką ir imti skleisti dūmus ir kvapą.

   Rišiklis paprastai nėra stabilus hidrolizės metu.

   Netinka nuolat drėgnoms vietoms.

   Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

 • Nurodymai utilizavimui
  • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

 • Saugumas / taisyklės
  • Skirta tik profesionaliems naudotojams.

   Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Galimi sistemos produktai