Prekės kodas 654503

  Crete Agrar Top

  Apsauginė danga

  Atspalvis: Pilkas/Grau | 6545
  Pakuotė

  Produkto charakteristikos

  Mišinys (3K)

  Tankis (20 °C) 1,53 g/cm³ (trikomponentis mišinys)
  Klampumas (25 °C) 1300 mPa s (trikomponentis mišinys)

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Grotelinių grindų apsauginė danga
  • Ėdžių apsauginė danga
  • Žemės ūkio paskirties betoninių paviršių apsauginė danga

  Charakteristikos

  • Didelis atsparumas dilimui
  • Didelis atsparumas cheminių medžiagų poveikiui
  • Matinis paviršius, kuris nenusidėvi, kai ant jo lipama
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Kaip pagrindą leidžiama naudoti tik grotelines grindis, betoninius ir kompozitinius paviršius.

    Stipriai apgadintos grotelinės grindys (kai matosi stambusis užpildas) negali būti dažomos ir galimai turi būti pakeistos naujomis.

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Gruntuoto paviršiaus tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

    Pagrindas gali būti šiek tiek drėgnas, bet ne šlapias.

    Betonas ne daugiau kaip 6 M-% drėgmės

    Cemento išlyginamasis sluoksnis ne daugiau kaip 6 M-% drėgmės

   • Paruošimas

    Pagrindą paruošti tam skirtomis priemonėmis, pvz., deimantiniu šlifuokliu arba šratavimo mašina, kad jis atitiktų pirmiau nurodytus reikalavimus.

    Bet kokius nešvarumus ar alyvos likučius nuo grotelinių grindų pašalinti aukšto slėgio valymo įrenginiu su besisukančiu pailgu šepečiu įsisenėjusių nešvarumų valymui („Dirt Blaster“).

    Ištrupėjusias ar pažeistas pagrindo vietas užpildyti „Remmers PCC“ sistemos priemonėmis lygiai su paviršiumi.

  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Guminė glaistyklė, epoksidinis volelis, patentuotas dispergatorius

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti priemone „V 101“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 9 mėn.

  • Išeiga
   • Žr. Techninių duomenų lapą

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Danga

    Medžiagą paskleisti ant paruošto paviršiaus ir tolygiai paskirstyti tinkamais įrankiais, pvz., epoksidiniu voleliu.

    Dažant grotelines grindis, padengti ir vidinius plyšių paviršius.

    Reikia dengti dviem sluoksniais.

    Vienam sluoksniui: mažiausiai 0,4 kg/m²

  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

    Gauta paviršiaus tekstūra labai priklauso nuo statybvietės sąlygų ir apdorojimo. Dėl šios priežasties paviršiaus tekstūrai netaikoma atsakomybė už gaminius su trūkumais.

    Jei suformuojamas per plonas produkto sluoksnis arba dirbama esant žemai temperatūrai, gali nukentėti suformuoto sluoksnio išvaizda.

    Dėl šlifavimo metu atsiradusios mechaninės apkrovos atsiranda nusidėvėjimo žymių.

    Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminėms taškinėms apkrovoms.

    Medžiagos spalva paprastai nėra stabili.

    Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

    Jeigu vienu metu pasireiškia mažiausiai du apkrovos veiksniai (cheminė, mechaninė, šiluminė apkrova), atsparumas galimai bus ribotas.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.