Prekės kodas 559006

  Epoxy Universal

  Netrūkinėjanti apsauginė danga

  Atspalvis: Juodas/Schwarz | 5590
  Atspalvis: Juodas/Schwarz | 5590
  Pasirinkite atspalvį

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,37 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 2000 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,08 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 5650 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,30 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 1900 mPa s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Įtrūkimus panaikinanti apsauginė danga gelžbetoniniams rezervuarams
  • Plieną, t. y. cinkuotą plieną nuo korozijos apsauganti danga
  • Mėšlo, srutų ir siloso nutekėjimo įrangos, biodujų įrangos, rezervuarų ir mobilių saugyklų dangos (AbZ Z-59.17-436)

  Charakteristikos

  • Statinis įtrūkių perdengimas
  • Atsparumas cheminiam poveikiui
  • Galima dažyti arba purkšti
  • Sudėtyje yra tirpiklių
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Gruntuoto paviršiaus tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

    Dirbant pagal bendrąjį statybos leidimą, pagrindas turi atitikti bendrojo statybos leidimo reikalavimus. Turi būti naudojami jame išvardyti sistemos produktai.

   • Paruošimas

    Pagrindą paruošti tam skirtomis priemonėmis, pvz., deimantiniu šlifuokliu arba šratavimo mašina, kad jis atitiktų pirmiau nurodytus reikalavimus.

    Prieš dedant dangą, pirmiausia reikia pašalinti ertmes ir poras tokia tvirtumą suteikiančia priemone kaip pvz. "Epoxy MT 100" su priedais ("Add TX").

    Nuo plieninių paviršių, pvz. su smėliasrove SA 2 1/2, turi būti pašalintos rūdys bei valcavimo plėvelė.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.)

    ir sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

    Apdirbimui su Airless purkštuvu (pvz. Storch SL 1100 su stūmokliniu siurbliu), paruoštas mišinys gali būti nureguliuojamas su iki 20 M-% "V 103" skiediklio iki purškimui tinkamo klampumo.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė nei +10 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C

   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Epoxy volelis, teptukas, platus teptukas arba Airless purkštuvas (pvz. Storch SL 1100 su stūmokliniu siurbliu), tinkamas maišytuvas

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 103“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn. (A komp.) ir 24 mėn. (B komp.).

  • Išeiga
   • Pagal registravimo dokumentą

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Danga

    Priemonę dėti ant paruošto paviršiaus ir tinkamais įrankiais, pvz. „Epoxy“ voleliu, tolygiai paskirstyti.

    Trisluoksnis panaudojimas keičiant spalvas pagal patikros sertifikatą.

    1,2 kg/m² rišamosios medžiagos trims darbų etapams

  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Netinka dažnai arba nuolatinei šiluminei apkrovai > 60 °C.

    Vieno darbų etapo metu dedamas maksimalus kiekis siekia 0,40 kg/m² ir negali būti viršytas, kad būtų išvengta su tarpinių sluoksnių sukibimu susijusių problemų.

    Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

    Didelės abrazyvinės apkrovos sukelia didesnį nusidėvėjimą.

    Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminėms taškinėms apkrovoms.

    Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape ir brošiūroje „Epoksidinių dervų naudojimas statybų pramonėje ir jų poveikis aplinkai“ (Deutsche Bauchemie e.V., 2-asis leidimas, 2009 m.).