Prekės kodas 559031

  Epoxy Universal

  Įtrūkius perdengianti apsauginė danga

  Atspalvis: Juodas/Schwarz | 5590
  Atspalvis: Juodas/Schwarz | 5590
  Pasirinkite atspalvį

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,37 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 2000 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,08 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 5650 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,30 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 1900 mPa s

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Įtrūkius perdengianti apsauginė danga gelžbetoninėms talpykloms
  • Nuo korozijos apsauganti danga plienui arba cinkuotam plienui
  • Danga skysto mėšlo, srutų, siloso filtrato ir biodujų įrenginiams, talpykloms ir siloso pertvaroms (Bendrasis techninis leidimas Nr. Z-59.17-436)

  Charakteristikos

  • Statinis įtrūkių perdengimas
  • Atsparumas cheminiam poveikiui
  • Galima dažyti arba purkšti
  • Sudėtyje yra tirpiklių
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Gruntuoto paviršiaus tempiamasis stipris turi būti ne mažesnis kaip 1,5 N/mm² (mažiausia individuali vertė – ne mažesnė kaip 1,0 N/mm²), o atsparumas slėgiui – ne mažesnis kaip 25 N/mm².

    Dirbant pagal bendrąjį statybos leidimą, pagrindas turi atitikti bendrojo statybos leidimo reikalavimus. Turi būti naudojami jame išvardyti sistemos produktai.

   • Paruošimas

    Pagrindą paruošti tam skirtomis priemonėmis, pvz., deimantiniu šlifuokliu arba šratavimo mašina, kad jis atitiktų pirmiau nurodytus reikalavimus.

    Prieš dengiant dangą, pirmiausia reikia užpildyti susitraukimo ertmes ir poras, naudojant stabilizuojančią medžiagą, pvz., „Epoxy MT 100“, kartu su suspensijos priedu („Add TX“).

    Nuo plieninių paviršių pašalinti rūdis ir valcavimo plėvelę, pvz., naudojant smėliasrovę SA 2 1/2.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.).

    Galiausiai masę sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

    Apdorojant beoriu („Airless“) purkštuvu (pvz., „Storch SL 1100“ su stūmokliniu siurbliu), paruoštas mišinys gali būti skiedžiamas skiedikliu „V 103“ iki 20 M-% iki purškimui tinkamo klampumo.

  • Apdorojimas
   • Apdorojimo sąlygos

    Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C

   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja.

  • Įrankiai / valymas
   • Epoksidinis volelis, teptukas, platus teptukas arba beoris („Airless“) purkštuvas (pvz., „Storch SL 1100“ su stūmokliniu siurbliu), tinkamas maišytuvas

   • Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir bet kokius nešvarumus reikia nuvalyti skiedikliu „V 103“ nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 12 mėn. (A komp.) ir 24 mėn. (B komp.).

  • Išeiga
   • Pagal leidimą

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Danga

    Medžiagą paskleisti ant paruošto paviršiaus ir tolygiai paskirstyti tinkamais įrankiais, pvz., epoksidiniu voleliu.

    Trisluoksnis panaudojimas keičiant spalvas pagal bandymų sertifikatą.

    1,2 kg/m² rišiklio trims darbo ciklams

  • Bendra informacija
   • Visos nurodytos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (20 °C), naudojant standartinių atspalvių medžiagą. Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Netinka naudoti esant dažnai arba nuolatinei šiluminei apkrovai > 60 °C.

    Didžiausias galimas dangos kiekis vieno darbo ciklo metu yra 0,40 kg/m² ir negali būti viršytas, siekiant išvengi su tarpinių sluoksnių sukibimu susijusių problemų.

    Atliekant esamų paviršių remontą ir apdailą, atsiranda matomas išvaizdos ir struktūros pokytis.

    Didelės abrazyvinės apkrovos sukelia didesnį nusidėvėjimą.

    Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminėms taškinėms apkrovoms.

    Esant UV spindulių ir oro sąlygų poveikiui, epoksidinės dervos spalva gali pakisti.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape ir brošiūroje „Epoksidinių dervų naudojimas statybų pramonėje ir jų poveikis aplinkai“ (Deutsche Bauchemie e.V., 3-iasis leidimas, 2022 m.).