Prekės kodas 363104

  PUR Aqua
  Top 2K M Plus

  Produkto charakteristikos

  A komp.

  Tankis (20 °C) 1,03 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 210 mPa s

  B komp.

  Tankis (20 °C) 1,15 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 590 mPa s

  Mišinys

  Tankis (20 °C) 1,23 g/cm³
  Klampumas (25 °C) 431 mPa s

  Po reakcijos

  Kietųjų dalelių kiekis masės % 38 M-%

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • AW_GR_53

  Charakteristikos

  • Pusiau blizgus
  • Atsparumas slydimui
  • Atsparus šviesos poveikiui
  • Pralaidus vandens garams
  • Pasiruošimas darbui
   • Reikalavimai pagrindui

    Pagrindas turi būti atsparus apkrovai, stabilus, tvirtas, be palaidų dalių, dulkių, alyvos, riebalų, gumos nusitrynimo žymių ir kitų sukibimui trukdančių medžiagų.

    Pagrindas turi būti paruoštas tam skirtais „Remmers“ produktais.

   • Paruošimas

    Sandariklį padengti per 48 val. Darant ilgesnes pertraukas, anksčiau padengto sluoksnio paviršių reikia nušlifuoti ir nuvalyti nuo jo dulkes.

  • Paruošimas
   • Kombinuota pakuotė

    Visą kietiklį (B komp.) supilti į pagrindinę masę (A komp.)

    ir sumaišyti lėtaeigiu elektriniu maišytuvu

    (apie 300–400 aps./min.).

    Mišinį perpilti į kitą tarą ir dar kartą kruopščiai išmaišyti.

    Minimali maišymo trukmė yra 3 min.

    Masėje likę dryžiai rodo, kad masė nepakankamai išmaišyta.

  • Apdorojimas
   • Esant aukštesnei temperatūrai, nurodyta trukmė sutrumpėja, o esant žemesnei temperatūrai – atitinkamai pailgėja, ypač jei yra didelė oro drėgmė.

  • Įrankiai / valymas
   • Maišymo įrankis turėtų būti padengtas plastiku (pvz., „Remmers“ patentuotas dispergatorius).

    Išsamesni duomenys pateikti „Remmers“ įrankių programoje.

    Darbo įrankius ir nešvarumus plauti vandeniu nedelsiant, kol jie dar neišdžiūvo.

    Valymo metu reikia imtis tinkamų apsaugos ir atliekų šalinimo priemonių.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Nepradarytose originaliose pakuotėse vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 6 mėn.

  • Išeiga
   • Apie 0,13 kg/m²

  • Panaudojimo pavyzdžiai
   • Sandarinimas
  • Bendra informacija
   • Jei nenurodyta kitaip, visos pateiktos vertės ir išeiga apskaičiuotos laboratorijoje (+20 °C). Atliekant darbus objekte parametrai gali šiek tiek skirtis.

    Norint išgauti kiek įmanoma tolygesnį paviršių, pasitelkti pakankamai kvalifikuotus darbuotojus.

    Skirtingi padengimo būdai, stiprus skersvėjis ir dideli paviršiaus temperatūros skirtumai gali nulemti nevienodą paviršiaus išvaizdą dėl blizgumo netolygumų.

    Galima važiuoti transporto priemonėmis su guminėmis padangomis. Netinkama apkrovoms, kurias sukelia transporto priemonės su metaliniais arba poliamidiniais ratais, ir dinaminėms taškinėms apkrovoms.

    Nuo spalvotos, ypač juodos gumos (pvz., automobilių padangų ar įrenginių kojelių) ilgo sąlyčio su grindų danga gali likti spalvotų dėmių, kurių nebeįmanoma pašalinti. Norint išvengti tokių spalvos pakitimų, reikėtų naudoti tinkamus poliuretano ratus arba apsauginius kilimėlius. Dažai, plaukų dažai, balikliai ar dezinfekavimo priemonės taip pat gali sukelti spalvos pakitimus, jei nėra nedelsiant pašalinami.

    Polinkio purvintis sumažinimui rekomenduojamos priežiūros priemonės (žr. Priežiūros instrukcijas).
    Norint sumažinti polinkį susitepti, rekomenduojamos priežiūros priemonės (žr. priežiūros nurodymus).

    Paprastai slydimui atsparias dangų sistemas reikia valyti dažniau nei lygias dangas, todėl valymui reikėtų naudoti valymo mašinas su minkštais šepečiais.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.