Prekės kodas 627183

  Add 250

  Polimerinis granulatas

  Produkto charakteristikos

  Grūdėtumas apie 0,25 mm
  Granulės tankis 1,1 g/cm³

  Nurodytos vertės atspindi tipines produkto savybes ir neturi būti suprantamos kaip privalomos gaminio specifikacijos.

  Panaudojimo sritys

  • Polimerų granulės, apsaugančios sandarinimo dangas nuo slydimo

  Charakteristikos

  • Neutralios spalvos
  • Lengvai įmaišomos
  • Apdorojimas
   • Paruoštą mišinį apdoroti pagal atitinkamos sandarinimo priemonės specifikacijas.

  • Sandėliavimas / galiojimas
   • Laikant sausai neribotas.

  • Išeiga
   • 1 kg rišiklio iki 0,05 kg

  • Bendra informacija
   • Granulės tinka tik jeigu vienas sluoksnis siekia < 200 µm.

    Smulkesnė informacija apie pateiktų produktų apdorojimą, sistemas ir priežiūrą pateikta naujausiuose produktų techniniuose aprašymuose ir „Remmers“ sistemos rekomendacijose.

  • Nurodymai utilizavimui
   • Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje. Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

  • Saugumas / taisyklės
   • Tik profesionaliam naudojimui!

    Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.